Harta site-ului
Ajutor
Recomandări privind protecţia locuinţei, prevenirea furturilor de animale şi păsări
Recomandări privind protecţia locuinţei, prevenirea furturilor de animale şi păsări

Inspectoratul General al Poliţiei intensifică activităţile de prevenire a furturilor din locuinţe, din transport cît şi a celor de păsări şi animale.
Asemenea bunuri au fost şi vor rămîne în atenţia infractorilor care se fac remarcați prin cele mai ingenioase modalităţi de pătrundere, sustragere, și însuşire a obiectelor de valoare și a banilor Dumneavoastră. Cu toate acestea, din diferite motive, marea majoritate a populaţiei ignoră cele mai elementare norme de securitate, devenind astfel victime ale infractorilor.
Pe parcursul anului curent se atestă o majorare a furturilor din apartamente, case şi din mașini. La fel, în mediul rural, o creştere semnificativă se înregistrează la compartimentul furturilor de animale și păsări. 
În această ordine de idei, în  perioada estivală, cînd riscul unor  asemenea infracțiuni sporește, Inspectoratul de poliție Dubăsari, vine cu un șir de recomandări de prevenire a furturilor bunurilor Dumneavoastră:
Pentru a vă simți în siguranță și a vă proteja căminul:  
- asiguraţi fortificarea tehnică corespunzătoare a apartamentelor, caselor de locuit, grajdurilor şi anexelor gospodăreşti, prin montarea uşilor metalice, sisteme de închidere adăugătoare, iluminare corespunzătoare;
- dacă locuiţi la parter sau în casă, asiguraţi geamurile cu gratii;
- când vă aflaţi în locuinţă, ţineţi permanent uşa închisă;
- dacă aţi pierdut cheia, schimbaţi imediat lacătele;
- nu povestiţi nimănui despre sistemul dumneavoastră de securitate;
- instruiţi copiii să păstreze cu grijă cheia şi să nu permită accesul în locuinţă a persoanelor necunoscute, care pretind că au fost trimişi de părinţi sau sunt prieteni cu aceştia;
- păstraţi relaţii bune cu vecinii, aceştia vă pot supraveghea locuinţa cînd nu sunteţi acasă, la fel procedaţi şi Dumneavoastră;
- nu ezitaţi să întrebaţi persoanele suspecte din bloc pe cine caută, aceste întrebări descurajează posibilii infractori;
- dacă o persoană necunoscută se prezintă ca reprezentant al unui serviciu nesolicitat de Dvs, verificaţi legitimaţia de serviciu, sunaţi la organizaţia pe care o reprezintă, iar în caz că vă trezeşte dubii, rugaţi să vină altădată, solicitaţi informaţii suplimentare de la vecini despre el, telefonaţi la poliţie;
- asiguraţi iluminarea potrivită în scara blocului locativ, în ograda caselor;
- montaţi la uşa de acces din blocul Dumneavoastră instalaţii de interfon, evitând astfel accesul persoanelor străine;
- anunţaţi organele de poliţie despre orice persoană suspectă care se plimbă în bloc sau scoate lucruri din casă, încercaţi să memorizaţi semnalmentele lor, modelul şi numărul de înmatriculare a automobilului şi transmiteţi această informaţie angajaţilor poliţiei.
Comiterea furturilor de animale şi păsări, care au o pondere mai mare în mediul rural, este facilitată de o serie de vulnerabilităţi, printre care lipsa de preocupare a proprietarilor în ceea ce priveşte asigurarea gospodăriilor, inexistenţa pazei comunale, a iluminatului public.
Furturile de păsări sunt adeseori săvârşite de infractori nespecializaţi, iar prejudiciul este destinat, de cele mai multe ori, propriului consum.
Pentru a nu cădea pradă hoților:
-  amplasaţi grajdurile sau adăposturile de animale la distanţă mică de locuinţă, evitaţi locurile izolate, fără să asiguraţi paza acestora;
-  nu lăsaţi animalele înhămate fără supraveghere în stradă, sunt un pericol pentru circulaţia publică, dar şi o tentaţie pentru hoţi.
În scopul creşterii eficienţei prevenirii comiterii furturilor de păsări şi animale, o importanţă majoră constituie cunoaşterea cauzelor şi condiţiilor ce favorizează şi generează acest gen de infracţiuni. Dintre care, putem aminti:
- lipsa de vigilenţă a paznicilor sau lipsa pazei la fermele de creştere a animalelor şi păsărilor;
- lipsa controlului de către conducerile unităţilor respective, privind modul de executare a serviciului de către personalul de pază;
- inexistenţa sau executarea superficială a pazei comunale pe raza localităţilor rurale;
- neglijenţa în asigurarea locurilor unde sunt adăpostite animalele, în cadrul gospodăriilor particulare;
- lăsarea liberă a animalelor la păşunat;
- asigurarea corespunzătoare a iluminatului public în localităţi, a gospodăriilor particulare, a perimetrelor fermelor zootehnice, precum şi lipsa sistemelor de pază şi alarmare corespunzătoare.  
 
Secţia Securitate Publică a IP Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Recomandări privind protecţia locuinţei, prevenirea furturilor de animale şi păsări - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta