Harta site-ului
Ajutor
Recepţia lucrărilor la obiectul “Renovarea Oficiului Medicului de Familie din s. Oxentea”
Recepţia lucrărilor la obiectul “Renovarea Oficiului Medicului de Familie din s. Oxentea”

La data de 23.01.2017, în s. Oxentea a fost convocată Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor,  obiectul „Renovarea Oficiului Medicului de Familie din s. Oxentea”. La întrunirea dată au participat Conducerea raionului Dubăsari în persoana Preşedintelui raionului dlui Grigore POLICINSCHI, preşedintele Comisiei de recepţie şi membrii- vicepreşedintele raionului dna Maria Jimbei, şef Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului, dna E. Nicolaev, şef Direcţie economie, buget şi finanţe dna L. Cazac, responsabilul tehnic dl D. Burlea, reprezentantul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină  dl  P. Munteanu, şef  Direcţie investiţii şi administrare, şef- adjunct IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari dna M. Cara, inspectorul în construcţii dl Ş. Bejan, şef Secţie situaţii  exepţionale Dubăsari V. Zaharia, şef Situaţii supraveghere sanitară, Centrul Sănătate Publică I. Puică,  consilierii raionali, preşedintele Comisiei consultative de specialitate pentru problemele administrative, economie, buget şi finanţe dl N. Gazea, dl P. Rusu, dl V. Izman, dl. V. Tataru.
Lucrările de reabilitare a OMF Oxentea sunt efectuate de către antreprenorul SRL „Litarcom”, diriginte de şantier  O. Mihalachi, responsabil de  transmiterea lucrările executate  benificiarului.
Totodată, Conducerea raionului a purtat discuţii cu consilierii locali şi locuitorii s. Oxentea, prezenţi la convocare, unde au fost înaintate propuneri întru îmbunătăţirea activităţii OMF Oxentea şi specificate unele obiecţii faţă de antreprenor, care vor fi înlăturate în termenii stabiliţi.
Costul total al lucrărilor preconizate este de 2600,2mii lei. La moment au fost alocate surse finaciare în sumă de 2383,528 mii lei, dintre care  CNAM  - 1931,885 mii lei, Consiliul raional a venit cu contribuţia de 451,643 mii lei.
                                                                             Direcţia Construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Recepţia lucrărilor la obiectul “Renovarea Oficiului Medicului de Familie din s. Oxentea” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta