Harta site-ului
Ajutor
Raport anual biblioteconomic 2016
Raport anual biblioteconomic 2016

 

Biblioteca ca parte integrală a sistemului Național Informaţional şi instituţie de importanţă strategică prin asigurarea accesului la informaţii de orice tip este astăzi parte indispensabilă a infrastructurii culturale, educaţionale şi de comunicare a unei societăţi. Ea are drept scop prioritar dezvoltarea, protejarea şi valorificarea colecţiilor cultural – literare, asigurând accesul la informaţie pentru toţi membrii comunităţii.
  În raionul Dubăsari activează 18 biblioteci publice, din care 6 biblioteci publice pentru copii, cu un fond  de 145924 mii exemplare, din care – 93115 exemplare în limba de stat dintre care  56601 sunt titluri în grafia latină, deservind în anul acesta 9451- de utilizatori înscrişi dintre care 4043 -copii, indicile de frecvenţă fiind 77558vizite total.
Bibliotecile din raion dispun de un spaţiu de 1070 m.p. şi 327 de locuri în sălile de lectură.
La capitolul reparaţii s-au cheltuit 24,3 mii lei, au fost efectuate reparaţii curente în majoritatea biblioteci din reţea.
       La capitolul achiziţie de carte bibliotecile publice din raion şi-au completat fondul de carte cu 1801 exemplare de carte şi 119 abonamente de ziare şi reviste în sumă totală de 146,8mii lei.
      La capitolul automatizare, comparativ cu anul 2016 bibliotecile dispun de 14 imprimante multifuncţionale şi 69 de calculatoare dintre care 58 din ele sunt destinate utilizatorilor fideli. În anul 2016 încă 3 biblioteci: BCCoșnița, BCDoroțcaia,BCOxentea au devenit membri a reţelei Novateca care au fost dotate cu calculatoare şi echipament tehnic, tablete în sumă de 147427 lei. Totodată, datorită acestui fapt 16 biblioteci din raion posedă calculatoare şi 14 dintre acestea sunt conectate la Internet. Cu părere de rău, numai 7 biblioteci din raion sunt telefonizate, însă la fel datorită implicării în Programul Novateca au fost create poşte electronică ale bibliotecarilor, bibliotecile şi-au create pagini de socializare pe Facebook, astfel comunicarea cu personalul bibliotecilor devine mai accesibilă.   
Pe parcursul anului curent, bibliotecile, au avut drept obiective principale puse la bază: completarea şi dezvoltarea, prelucrarea şi clasificarea, catalogarea şi consultarea, aranjarea documentelor la raft, verificarea şi inventarierea colecţiilor de documente de ultimă oră pe diverse suporturi de informaţie.
Concursul republican La izvoarele înţelepciunii”, ed. XXVI-a anul acesta a fost dedicat scriitorului român Ionel Teodoreanu. La concurs au participat 15 elevi ai claselor VIII-X-a. Pe locul I s-au plasat Popușoi Dana (Holercani) care a reprezentat raionul nostru la etapa republicană.
Un obiectiv al anului 2016 a fost implicarea încă a 3 biblioteci în Programul Naţional Novateca. Aşadar 14 biblioteci din raion sunt membri ai reţelei Novateca care la moment implimentează Servicii noi de bibliotecă.
Achiziţii de carte şi abonare -în sumă de 146,8 miilei, în raport cu anul precedent observăm o creștere a intrărilor(anexa nr.2).
La capitolul „abonare” au fost  asigurate cu 119 publicaţii seriale, din care 64 de titluri de reviste şi 58 titluri de ziare curente.  Din numărul total de abonamente -121 la număr 107 sunt în limba de stat. Eliminări – În urma inventarului s-au exclus publicaţiile superflue, depăşite moral, nesolicitate de utilizatori pe parcursul ultimilor ani, cele în urma decontării a mai multor documente uzate, pierdute de cititori. şi care nu ţin de profilul bibliotecii- 8455 de cărţi, majoritatea fiind în grafie chirilică.În general ținînd cont de serviciile oferite de bibliotecă, de transformările la care este supusă societatea,  în anul 2016 în bibliotecile din raionul Dubăsari 77558 sunt vizitele dintre care copii- 45520. Din 131274- numărul total de publicaţii împrumutate, din care copii 79738, în limba de stat – 112518 de împrumuturi.. Cu toate greutăţile întâlnite, ne bucurăm că biblioteca continuă să fie necesară (poate şi mai mult ca oricând), iar lucrătorii bibliotecilor din raion se menţin pe poziţii profesionale înalte prin serviciile pe care le oferă cu devotament şi sârguinţă Bibliotecile Publice de astăzi sunt nu numai simple depozite de stocare a documentelor ci locuri de instruire, centre de acces la noile tehnologii. Astfel prin intermediul tehnologiilor informaţionale bibliotecile au devenit instituţii vibrante în comunitate. În acest context, bibliotecile din raion dispun de 69 de calculatoare, 58 din care sunt stații de lucru pentru utilizatori fideli, 7 biblioteci din reţea sunt telefonizate. În anul de referinţă 3 biblioteci din reţea s-au completat cu echipament IT, datorită participării în Programul Novateca: calculatoare,tablete, în sumă de 147427lei. Cu ajutorul tehnologiilor informaţionale bibliotecilor au apărut în vizorul populaţiei într-o imagine pozitivă, totodată cu apariţia acestora în biblioteci se măreşte numărul de frecvenţe şi interesul utilizatorilor faţă de bibliotecă. Astfel mergem în pas cu noile schimbări şi creăm o imagine pozitivă bibliotecii.  14 biblioteci sunt conectate la Internet, viitor sperăm şi tindem să se automatizeze şi celelalte biblioteci  la acest capitol, chiar și pagina pe Facebook. Bibliotecile din raion dispun de un personal capabil să facă faţă oricărei situaţii. Serviciile sunt ofertele de către cei 27 de angajaţi, din care 19 sunt bibliotecari. Din cei 12 bibliotecari cu studii superioare – 6 posedă studii superioare de specialitate, 9 dețin categorii de calificare de gr. I și II, iar 7 bibliotecari posedă studii medii. În raion bibliotecarii aplică instruirea şi autoinstruirea  la locul de muncă, inclusiv prin intermediul publicaţiilor de specialitate mai vechi şi noi.La  nivel de raion,de republică bibliotecarii au participat la întruniri, conferinte organizaţe de ABRM, BNRM, simpozioanele şi  conferiţe zonale, organizate de Ministerul Culturii, BNRM, BN Copii „Ion Creangă”, Novateca, ect.  Făcând o analiză a raportului, constatăm faptul că  în anul de referinţă 2016 bibliotecile s-au îmbogăţit esenţial  situaţia la capitolul utilizatori, automatizare şi informatizare datorită muncii asidue a bibliotecarilor, Bibliotecii Publice Raionale şi desigur Direcţiei cultură şi turism.            La acest capitol am putea menționa un șir de probleme care la fel stagnează activitatea în domeniului biblioteconomic:
 • Reanimarea cursurilor de reciclare a cadrelor bibliotecare;
 • Salarii decente bibliotecarilor şi susţinere financiară adecvata bibliotecilor,( sunt biblioteci ca au zero lei pentru deplasări la întrunirile, seminarele raionale şi republicane, deplşasîndu-se din contul personal)de aceea propunem ca Ministerul Culturii să controleze unde se duc sursele financiare destinate bibliotecilor şi în general domeniului culturii.
 • Sisţinere în ce priveşte colaborarea cu ONG-uri, asociații culturale,organizații în vederea unor proiecte;
  • Transparență în colaborarea cu APL;
  • Organizarea cursurilor de perfecționare fără plată;
  • Rezolvarea problemei angajării cadrelor de tineri specialişti.
  • Elaborarea unui model de raport  de prezentare a dărilor de seama la Ministerul Culturii. Suntem dispuşi pe viitor să rămînem receptivi la orice schimbări pozitive pentru a redresa situaţia din domeniul bibliotecilor publice, să activăm întru dezvoltarea şi prosperarea acestor instituţii de cultură pentru a soluţiona totaliatea problemelor şi pentru a face faţă rigorilor.
 
Ciudin Natalia, specialist în domeniul biblioteci DCT

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Raport anual biblioteconomic 2016 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta