Harta site-ului
Ajutor
Raport anual al bibliotecilor publice din raion
Raport anual al bibliotecilor publice din raion

,,Cartea trebuie sa fie un spărgător de gheaţă care distruge mările îngheţate dinăuntrul sufletelor noastre,, Franz Kafka
Biblioteca ca parte integrală a sistemului Național Informaţional şi instituţie de importanţă strategică prin asigurarea accesului la informaţii de orice tip este astăzi parte indispensabilă a infrastructurii culturale, educaţionale şi de comunicare a unei societăţi. Ea are drept scop prioritar dezvoltarea, protejarea şi valorificarea colecţiilor cultural – literare, asigurând accesul la informaţie pentru toţi membrii comunităţii.
  În raionul Dubăsari activează 18 biblioteci publice, din care 6 biblioteci publice pentru copii, cu un fond  de 152586 mii exemplare, din care – 94744 exemplare în limba de stat dintre care  54910 sunt titluri în grafia latină deservind în anul acesta 9368 - de utilizatori înscrişi dintre care 3982 -copii , indicile de frecvenţă fiind 81624 vizite total. 
Bibliotecile din raion dispun de un spaţiu de 1070 m.p. şi 332 de locuri în sălile de lectură. 
       Sediile ce aparţin acestor biblioteci sunt adaptate la condiţii de abonament şi săli de lectură, starea tehnico-materială s-a îmbunătăţit în majoritatea bibliotecilor, sunt conectate la reţeaua electrică și toate dispun de incălzie în perioada rece a anului. La capitolul reparaţii s-au cheltuit 43,0 mii lei, au fost efectuate reparaţii curente în 9 biblioteci din reţea(Coşniţa, Pîrîta, ,Ustia, Pohrebea, Doroţcaia,).
       La capitolul achiziţie de carte bibliotecile publice din raion şi-au completat fondul de carte cu 2217 exemplare de carte şi 121 abonamente de ziare şi reviste în sumă totală de 101,3mii lei.
      La capitolul automatizare, comparativ cu anul 2014 bibliotecile dispuneau doar de 21 de calculatoare, în anul 2015, datorită implicării în Programul Novateca, bibliotecile dispun 14 imprimante multifuncţionale şi 63 de calculatoare dintre care 53 din ele sunt destinate utilizatorilor fideli. Membri a reţelei Novateca sunt implicate: Biblioteca Publică Raională Coşniţa, BPDoroţcaia, BPCocieri, BP Molovata Nouă, BPHolercani, BPUstia, BPOxentea, BPCMolovata, BPCPîrîta, BPMarcăuţi, BPPohrebea care au fost dotate cu calculatoare şi echipament tehnic.
Pe parcursul anului curent, bibliotecile, au avut drept obiective principale puse la bază: completarea şi dezvoltarea, prelucrarea şi clasificarea, catalogarea şi consultarea, aranjarea documentelor la raft, verificarea şi inventarierea colecţiilor de documente de ultimă oră pe diverse suporturi de informaţie.
Concursul republican „La izvoarele înţelepciunii”, ed. XXV-a anul acesta a fost dedicat scriitorului american Mark Twain. La concurs au participat 11 elevi ai claselor VI-VIII-a. Pe locul I s-au plasat Focşa Inga (Oxentea) care a reprezentat raionul nostru la etapa republicană. 
Propagarea colecţiilor şi a bibliotecilor în mass-media în scopul creării imaginii pozitive în societate a avut loc prin intermediul Buletinului informativ ,,Dubăsărenii,, şi a paginilor de socializare. S-a efectuat instruirea şi perfecţionarea cadrelor de bibliotecă din raion, prin organizarea seminarelor de specialitate, a meselor rotunde şi a trainingurilor organizate de către Direcţia cultură şi turism şi Centrul de formare profesional Dubăsari, în cadrul Programului Novateca. 
Un obiectiv al anului 2015 a fost implicarea Bibliotecii Publice Raionale şi bibliotecile din teritoriu în Programul Naţional Novateca, care la moment implimentează Servicii noi de bibliotecă. 
În anul 2015 avem achiziţii de carte şi abonare -în sumă de 101,3 mii lei, în raport cu anul precedent observăm o descreştere mică a intrărilor acest fapt se datorează acoperirii financiare insuficiente. 
La capitolul „abonare” au fost  asigurate cu 121 publicaţii seriale, din care 64 de titluri de reviste şi 57 titluri de ziare curente.  Din numărul total de abonamente -121 la număr, 104  sunt în limba de stat. Eliminări – În urma inventarului s-au exclus publicaţiile superflue, depăşite moral, nesolicitate de utilizatori pe parcursul ultimilor ani , cele în urma decontării a mai multor documente uzate, pierdute de cititori. şi care nu ţin de profilul bibliotecii- 657 de cărţi, majoritatea fiind în grafie chirilică. În general ținînd cont de serviciile oferite de bibliotecă, de transformările la care este supusă societatea, în ultimul an  se observă o creştere a utilizatorulor un factor fiind includearea bibliotecilor în reţeaua Novateca. O tradiţie a bibliotecii este „Eminesciana”. Cu această ocazie an de an se organizează activităţi literare ce are ca scop familiarizarea cititorilor cu viaţa şi creaţia poetului Mihai Eminescu, care au avut loc şi în satele raionului, având ca generic: „Tu Luceafăr peste vremuri străluceşti fără de moarte” (Oxentea), „Mihai Eminescu-un mit perpetuu”(Molovata), Din valurile vremii...)spectacol mizical” (Cocieri).  Tradiţionale au devenit, pentru bibliotecile raionului, activităţile calendaristice organizate prin diferite modalităţi, cum sunt: ore literare, victorine şi concursuri literare, recital de poezii, dialoguri pe divese teme actuale pentru educaţia civică, excursii în bibliotecă, ore de poveşti, expoziţii de carte, reviste bibliografice. „Popas la bojdeuca lui Creangă,,;„ activităţi dedicate lui Ion Creangă;„Grigore Vieru –apostol a neamului nostru”, Ziua Mondială a Cărţii, Sărbătorile Naţionale „Limba Noastră- limba maternă,”, „Ziua Independenţii”,” „Ziua uşilor deschise”, „Ziua bibliotecarului”, „Ziua Internaţională a Copilului” , „Ziua satului”, „și Sărut femeie mîna ta” Ziua Internaţională a drepturilor copiilor. Promovarea valorilor patriotice -,,Aniversarea a 70 de ani de la Marea Victorie,”,, Nimeni nu-i uitat/ Nimic nu se uită,(în toate localitățile raionului).L capitolul automatizare, bibliotecile din raion dispun de 63 de calculatoare, 57 din care sunt conectate la Internet,  7 biblioteci din reţea sunt telefonizate. În anul de referinţă 11 biblioteci din reţea s-au completat cu echipament IT, datorită participării în Programul  Novateca: 48 de calculatoare,2 lap-topuri,1 proiector,1 imprimantă multufuncţională în sumă de 1181830 lei. Bibliotecile din raion dispun de un personal capabil să facă faţă oricărei situaţii. Serviciile sunt ofertele de către cei 27 de angajaţi, din care 20 sunt bibliotecari. Din cei 13 bibliotecari cu studii superioare – 8 posedă studii superioare de specialitate, 9 dețin categorii de calificare de gr. I și II, iar 7 bibliotecari posedă studii medii. În raion bibliotecarii aplică instruirea şi autoinstruirea  la locul de muncă, inclusiv prin intermediul publicaţiilor de specialitate mai vechi şi noi. Făcând o analiză a raportului, constatăm faptul că  în anul de referinţă 2015 bibliotecile s-au îmbogăţit esenţial  situaţia la capitolul utilizatori, automatizare şi informatizare datorită muncii asidue a bibliotecarilor, Bibliotecii Publice Raionale şi desigur Direcţiei cultură şi turism prin care au devenit membri al reţelei Novateca, care a permis dezvoltarea eficientă a bibliotecilor din raion. Cu toate greutăţile întâlnite, ne bucurăm că biblioteca continuă să fie necesară (poate şi mai mult ca oricând), iar lucrătorii bibliotecilor din raion se menţin pe poziţii profesionale înalte prin serviciile pe care le oferă cu devotament şi sârguinţă. Suntem dispuşi pe viitor să rămînem receptivi la orice schimbări pozitive pentru a redresa situaţia din domeniul bibliotecilor publice, să activăm întru dezvoltarea şi prosperarea acestor instituţii de cultură pentru a soluţiona totaliatea problemelor şi pentru a face faţă rigorilor.

Ciudin Natalia, specialist principal în domeniul biblioteci

Direcţia cultură şi turism

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Raport anual al bibliotecilor publice din raion - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta