Harta site-ului
Ajutor
Raionul Dubăsari – în continuă dezvoltare!
Raionul Dubăsari – în continuă dezvoltare!

Pentru prima dată raionul Dubăsari a fost fondat la 12 octombrie 1924 ca parte componentă a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, în componența Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene.
În 1940, a fost fondată RSSMoldovenească, în care au intrat și unele părți din desființata RASSM, inclusiv orașul Dubăsari, care a devenit centrul raional la 2 august a aceluiași an.
După anul 1945, raionul a intrat în componența RSSMoldovenești.
În urma războiului de pe Nistru din primăvara, vara anului 1992 raionul a fost împărțit în două: o parte – (15 localități) controlată de Republica Moldova și altă parte – (20 localități) controlate de autoritățile neconstituționale separatiste de la Tiraspol.
La finele anului 1999, în temeiul Legii 292/1999 pentru modificarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, au fost instituite județele, iar raionul Dubăsari și localitățile din cadrul acestuia, au intrat în componența județului Chișinău, care a activat până în anul 2003.
În temeiul Legii 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova s-a revenit la raioane, raionul Dubăsari fiind reconstituit după alegerile locale generale, la 19 iunie 2003.
În anii de după războiul fratricid de pe Nistru raionul a activat în condiții foarte grele și complicate. Dispersarea acestuia a fost una tragică și dureroasă, având un impact foarte negativ asupra dezvoltării  social-economice a localităților situate în zona de securitate, fiindu-le create impedimente, limitarea accesului, liberei circulații a populației de către autoritățile neconstituționale. În acea perioadă în fruntea raionului s-au aflat mai mulți președinți ai acestuia, care s-au străduit să mobilizeze structurile, instituțiile, agenții economici, locuitorii satelor și comunelor întru dezvoltarea acestora, crearea condițiilor mai bune de trai și activitate.
Președinții care au activat în decursul acestor ani:
dl Ion MIȚCUL            1989 – 1993;
dl Ștefan BEȘLEAGA 1993 – 1994:
dl Gheorghe BULAT    1994 – 1999;
au condus raionul până la instituirea județelor.
În anul 2003, după revenirea prin lege la fosta structură administrativ – teritorială – la raioane, raionul Dubăsari a fost reconstituit.
În rezultatul alegerilor locale generale a fost constituit Consiliul raional Dubăsari, iar președinte al raionului a fost ales dl Grigore Policinschi, înaintat și propus de către Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, care s-a aflat la conducerea raionului timp de 4 mandate – din anul 2003-2007; 2007 – 2011; 2011 – 2015; 2015 - până în anul 2019.
Iar în rezultatul alegerilor locale generale din anul 2019, de către Consiliul raional instituit, președinte al raionului a fost ales dl Grigore Filipov, ales consilier raional pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
Revitalizarea raionului a început în condiții nu mai puțin complicate, decât cele de după războiul din 1992, dar consilierii raionali, conducerea raionului, subdiviziunile din cadrul Consiliului raional, susținuți de aceștia, consilierii locali, primarii localităților au inițiat mai multe acțiuni pentru reabilitarea situației în care se aflau localitățile, începând, în primul rând, cu încurajarea, insuflarea încrederii oamenilor că vor fi schimbări spre bine și raionul are perspective și viitor.
În toți acești 28 ani de după războiul din 1992 și 17 ani de la reconstituire în special, raionul a cunoscut o dezvoltare vădită în toate domeniile de activitate: social, economic, cultural, agro-industrial, respectiv îmbunătățindu-se și condițiile de trai și de viață ale locuitorilor, acesta fiind unul din obiectivele principale în activitate a Consiliului raional și a conducerii raionului în fiecare din mandatele atribuite.
În pofida circumstanțelor create, restricțiilor și impedimentelor legate de faptul aflării în zona de securitate, satele și comunele, raionul în întregime s-au primenit, și-au creat o imagine și un bun nume în rândul unităților administrativ- teritoriale din țară.
Actualul Consiliu raional, conducerea raionului vor continua, multiplica și realiza încă multe activități de perspectivă, aprobate în programul de acțiuni pentru binele oamenilor și un viitor frumos al acestora, dar și al raionului. Pentru a ne asigura succesul este nevoie doar de cooperare, comunicare, conlucrare, unire în fapte bune și în gând- atunci vom reuși.
Cu ocazia marcării a 17 ani de la reconstituirea raionului, adresez cele mai frumoase urări de bine tuturor celor care au pus umărul la dezvoltarea și afirmarea raionului Dubăsari, locuitorilor raionului, dorindu-vă prosperare, realizări frumoase în continuare, un trai decent și sigur, numai bine și încredere în ziua de mâine.
 
 
Maria JIMBEI
Secretarul Consiliului raional Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Raionul Dubăsari – în continuă dezvoltare! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta