Harta site-ului
Ajutor
Proiectul investiţional ,, Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Holercani” la o nouă fază de elaborare
Proiectul investiţional ,, Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Holercani” la o nouă fază de elaborare

La data de 16 august  2019, în incinta Liceului Teoretic din s. Holercani  a avut loc ședința  Comitetului părintesc “Făclia” unde au fost prezenţi părinţi, profesori şi reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, managerul de proiect, reparezentantul de la Direcţia Învaţământ  General. În total la şedinţă au  participat 24 persoane dintre care 2 bărbaţi.    
La ședința dată managerul de proiect, Zinovia Sîreţanu a adus la cunoştinţă mersul proiectului ”Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Holercani” din s. Holercani, raionul Dubăsari” etapele de implementare şi soluţiile arhitecturale de reconstrucție și reparație a clădirei incluse în proiectul tehnic care, se află la faza a III-a de elaborare şi  problemele majore care au apărut în implementarea proiectului dat. 
Una din problemele stringente apărute la moment ţine de  înlocuirea transformatorului existent cu altul nou S=400kva de către operatorul de reţea RED UNION FENOSA S.A,  pentru  asigurarea alimentării cu energie electrică după reconstrucţie şi reparaţie a clădirii  liceului, care la moment are puterea electrică - 22 kva iar sursa necesară fiind de 113 kva ceea ce poate duce la tergiversarea lucrărilor de dare în exploatare și recepţia finală a obiectului.
Totodată, dna Rodica Garștea, Consultant GIZ, a informat publicul prezent despe rolul implicării cetățenilor, al membrilor Asociației de părinți și profesori, în realizarea proiectului. Dna Garștea i-a îndemnat să participe mai activ la planificarea şi luarea deciziilor în mod participativ, monitorizarea achiziţiilor şi lucrărilor de renovare a liceului. Pe lângă aceasta, consultantul GIZ
a vorbit despre Programul ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” ce prevede  implicarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea socio-economică și dezvoltarea infrastructurii publice. Proiectul dat este finanțat de Uniunea Europeană și constituie 4.9 mln. euro. Beneficiari ai proiectului sunt cetățenii inclusive elevii. Acest proiect a fost înaintat în scopul abilitării cetățenilor prin participarea constructivă la procesele decizionale locale, regionale și naționale.
Constantin Enciu, Consultant GIZ, a vorbit despre familiarizarea membrilor comitetului de părinţi cu conceptul şi metodologia, sarcinele şi paşii de parcus la implementarea Sistemului de Management Energetic (SME), la Liceul Teoretic  Holercani, totodată, a conchis despre opțiunile pentru lecția "Ora energiei" cu elevii din liceu unde vor discuta despre: 1. Rolul energiei în viața umană; 2. Măsuri de economisire a energiei; 3. Surse de energie regenerabilă. Prin intermediul orei date se urmărește ca elevii să devină conştienţi de importanţa energiei şi de impactul acesteia asupra  mediului înconjurător.
 
                                                                                                                    Zinovia SÎREŢANU, şef-adjunct

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Proiectul investiţional ,, Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Holercani” la o nouă fază de elaborare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta