Harta site-ului
Ajutor
Prezentarea raportului despre rezultatele PISA 2018
Prezentarea raportului despre rezultatele PISA 2018

Discursul Ministrului Corneliu Popovici la evenimentul de prezentare a Raportului național „Republica Moldova în Programul Internațional de Evaluare a Elevilor - PISA 2018”:
"Stimate Doamne, stimați Domni, onorată asistență, În primul rând, vreau să Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră de a participa la acest eveniment. Data de 3 Decembrie 2019, este o zi importantă pentru comunitatea educațională internațională. Exact în acest moment, la Paris, se anunță rezultatele globale ale Programului Internațional de Evaluare a Elevilor – PISA 2018, la care au participat circa 80 de țări sau comunități economice, printre care și Republica Moldova. După o analiză profundă și detaliată a datelor, astăzi, se anunță rezultatele globale și cele individuale pe țări. În scurt timp, vom afla care sunt rezultatele țării noastre, obținute în cadrul acestei evaluări, în comparație cu valorile de referință internaționale, și în comparație cu rezultatele înregistrate în ciclurile precedente PISA 2009 și PISA 2015, dat fiind faptul că PISA 2018 reprezintă al 3-lea ciclu de testare la care participă Republica Moldova. Activitatea de elaborare a raportului național cu privire la rezultatele PISA 2018 a fost susținută, în cadrul unui program de sprijin pentru analiza datelor PISA, de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în parteneriat cu Fundațiile pentru o Societate Deschisă, cărora le mulțumim cu această ocazie. Ne bucură mult că și la etapa de comunicare a rezultatelor suntem susținuți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, prin prezența la acest eveniment a reprezentatului său, Dl Michael Ward. Vă mulțumim pentru participare. Programul Internațional de Evaluare a Elevilor PISA este unul dintre cele mai cunoscute la nivel internațional programe de evaluare, care testează o dată la trei ani competențele elevilor de 15 ani în trei domenii de bază: citire/lectură, matematică și științe. Peste 80 de țări au participat la evaluarea PISA, începând cu anul 2000, și aceste țări reprezintă împreună peste 87% din economia mondială. În prezent, acest gen de măsurare internațională este mai relevant ca niciodată, dar fiind faptul că în 2015 ONU a adoptat Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în sfera educației, unul dintre obiective fiind asigurarea faptului că fiecare copil și tânăr va atinge competențele de bază la lectură și matematică, iar datele PISA reprezintă unul dintre indicatorii globali ONU, utilizați pentru monitorizarea progreselor în vederea realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Prin participarea Republicii Moldova în Programul Internațional de Evaluare a Elevilor putem obține date, informații și analize pentru a fundamenta acțiunile care trebuie întreprinse pentru sprijinirea politicilor educaționale, atât pentru cele în desfășurare, cât și pentru cele care urmează a fi elaborate. Un alt beneficiu este oportunitatea de a realiza o analiză comparativă la nivel internațional a sistemului de învățământ din Republica Moldova și pentru a evalua modul în care Republica Moldova avansează spre realizarea obiectivelor stabilite de comunitățile internaționale în vederea asigurării echității și egalității în educație.                                                                                                                                                                    Anticipând rezultatele concrete care vor fi comunicate în continuare, aș dori să menționez doar câteva momente importante:                                                                                                                                                                              1. Republica Moldova, atât în 2015, cât și în 2018, a înregistrat în fiecare domeniu rezultate medii în creștere sau, cel puțin, nu mai mici decât în ciclul anterior. În plus, Republica Moldova este printre cele șapte țări care au înregistrat, în medie, o creștere a rezultatelor în fiecare domeniu și în fiecare ciclu de participare.                                                            2. În fiecare ciclu, în fiecare domeniu, procentul elevilor din Republica Moldova care arată un nivel minim de competențe este în creștere.                                                                                                                                                                      3. Diferența dintre mediile obținute de elevii din țările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și mediile obținute de elevii din Republica Moldova în testarea din 2018 este mai mică decât în ciclurile anterioare. Cu toate acestea, în Republica Moldova, ca și în alte țări participante, rămân două probleme majore:                                               1. Procentul elevilor care nu ating nivelul minim de competență în domeniile de testare rămâne să fie mare.                     2. Punctajele medii ale elevilor din Republica Moldova rămân să fie semnificativ mai mici decât punctajele medii ale elevilor din țările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Credem că aceste probleme sunt printre cele prioritare, asupra cărora trebuie să se concentreze atenția noastră, a tuturor celor implicați în sistemul educațional.            Ministerul Educației, Culturii și Cercetării intenționează să răspundă pe deplin la concluziile și mesajele conținute în raportul care va fi prezentat astăzi. Datele și rezultatele PISA 2018 recomandă orientarea spre:                                         1. Creșterea procentului elevilor ce ating nivelul minim de competență la citire/lectură, la matematică și la științe;                2. Creșterea atractivității profesiei de cadru didactic în scopul încurajării tinerilor să îmbrățișeze această profesie, precum și menținerea profesorilor calificați în sistemul educațional;                                                                                                        3. Diminuarea diferențelor de performanță cauzate de factorul social-economic pentru asigurarea echității în educație;        4. Diminuarea diferențelor de performanță dintre instituțiile de învățământ urbane și rurale pentru asigurarea educației de calitate pentru toți elevii. Sper că discuțiile pe marginea rezultatelor PISA 2018, care vor avea loc pe parcursul acestor zile și care vor continua și în instituțiile de învățământ, vor permite identificarea unor idei și soluții noi pentru rezolvarea acestor probleme. De aceea invit toți participanții la acest eveniment, precum și întreaga comunitate educațională și cea științifică, partenerii de dezvoltare și societatea civilă să se implice activ în discuții și în procesul de identificare a soluțiilor pentru problemele evidențiate de testarea PISA. În final, țin să mulțumesc tuturor elevilor care au participat la testarea PISA 2018, precum și tuturor persoanelor care au participat la organizarea acestei testări". 

Larisa BRADUCEAN
Şef Direcţie Învăţământ General

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Prezentarea raportului despre rezultatele PISA 2018 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta