Harta site-ului
Ajutor
Preşedintele raionului a participat la sesiunea de primăvară a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei la Strasbourg
Preşedintele raionului a participat la sesiunea de primăvară a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei la Strasbourg

În perioada 27 – 30 martie curent, Preşedintele raionului Dubăsari Grigore POLICINSCHI s-a aflat într-o deplasare de lucru la Strasbourg, Franţa, unde a participat în cadrul lucrărilor celei de-a 32 Sesiuni a (CALRCE), în calitatea sa de membru al delegaţiei Republicii Moldova la acest forum european.
Tema generală a sesiunii plenare a CALRCE a fost: ”Politicile de decentralizare în procesul de integrare a refugiaților.” Printre alte subiecte de bază și extrem de importante au constituit, raportul informativ privind alegerile din UTA Găgăuzia; rapoartele și rezoluțiile privind implementarea Cartei Europene a Autonomiei Locale în toate 47 de țări ai Consiliului Europei, problemele curente care rezultă din rapoartele de monitorizare a situației democrației locale din ultimii 10 ani; rapoartele de monitorizare a situației autonomiei locale din Estonia, Malta, Islanda și Finlanda, precum și raportul privind situația din Turcia.
Membrii delegației pe parcursul sesiunii date, au participat activ la dezbaterea mai multor subiecte urgente și importante pentru APL din Republica Moldova, precum și alte subiecte incluse în ordinea de zi.
Preşedintele raionului Dubăsari, în cadrul şedinţei Comitetului de Afaceri Curente, al cărui este membru permanent, sa expus asupra necesităţii implicării tinerilor în activităţile de interes public, importanţa comunicării permanente cu tinerii, inclusiv au fost atinse subiecte precum salarizarea, pregătirea profesională, încadrarea în cîmpul muncii, rolul APL în asigurarea familiilor tinere cu condiţii şi servicii de calitate în educaţie, agrement, infrastructură, locuri în grădiniţe / şcoli, servicii medicale şi de trai. Anul acesta în cadrul Sesiunii de primăvară a fost înregistrată o participare masivă a delegaţiilor de tineri din ţările europene, inclusiv şi din Republica Moldova.
Membrii delegaţiei moldoveneşti, au vorbit, în cadrul ședințelor CALRCE, despre cazul primarului de Basarabeasca, exprimându-şi îngrijorarea profundă din partea tuturor APL din Republica Moldova și cerând ca acest caz să fie monitorizat de către CALRCE, inclusiv să fie inclus în ordinea de zi a ședințelor următoare a Congresului. În rezultat, solicitarea delegației Republicii Moldova a fost acceptată, iar cazul primarului de Basarabeasca va fi examinat la prima ședința a Comitetului de Monitorizare care va avea loc în curând.
De asemenea, o intervenție importantă și semnificativă din partea delegației Republicii Moldova a avut loc în legătură cu prezentarea și dezbaterea raportului informativ privind alegerile regionale care au avut loc în UTA Găgăuzia. În special, s-a propus: de a recunoaște prioritatea legii privind UTA Găgăuzia în raport cu alte legi organice; excluderea din competența Oficiilor Cancelariei de Stat a dreptului de contesta actelor adoptate de către Adunarea Populară și transferarea acestei atribuție în jurisdicția Curții Constituționale, precum și necesitatea monitorizării de către CALRCE a implementării legii privind statutul special al UTA Găgăuzia.
De asemenea, în cadrul sesiunii CALRCE, delegația Republicii Moldova a avut o serie de întâlniri cu membrii delegațiilor altor țări: Polonia, Letonia, Estonia, Rusia, România, Georgia, Ucraina, Norvegia etc. În rezultatul acestor întâlniri fiind stabilite contacte și dezvoltate relații de cooperare.
Un eveniment special, a reprezentat întâlnirea delegației cu reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, dna ambasador Corina CĂLUGĂRU. În cadrul acestei întâlniri, au fost discutate rezultatele sesiunii de primăvară a CALRCE și trasate obiectivele pentru viitor. În mod special, s-a propus ca în cadrul viitoarelor activități și a Reprezentanței, dar și a delegației să fie abordate aspecte de promovare economică a țării prin asigurarea informării publicului larg despre activitatea și avantajele parcurilor industriale și zonelor economice libere din Republica Moldova. De asemenea, delegația, a propus ca în una din sesiunile următoare să fie organizate și prezentarea UTA Găgăuziei, inclusiv a tradițiilor sale specifice culturale și istorice.
Este de menţionat faptul că anul acesta, delegaţia ţării noastre a participat aproape în toată componenţa sa: Tatiana BADAN, președintele CALM; Alexandrul TARNAVSKI, vicepreședintele Adunării Populare al UTA Găgăuzia; Violeta CRUDU, Primar de Cruzești; Constantin COJOCARI, Primar de Edineț; Iraida BÎNZARI, Președintele raionului Fălești; Dorin CHIRTOACĂ, Primarul mun. Chișinău; Valentina CASIAN, Primar de Strășeni; Grigore POLICINSCHI, Președintele raionului Dubăsari; Gheorghe RĂILEANU, Primar de Cimișlia; Viorel FURDUI, director executiv CALM (secretarul delegaţiei).
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Preşedintele raionului a participat la sesiunea de primăvară a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei la Strasbourg - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta