Harta site-ului
Ajutor
Organizarea eficientă a procesului educațional de către cadrele didactice, prin utilizarea platformelor educaționale
Organizarea eficientă a procesului educațional de către cadrele didactice, prin utilizarea platformelor educaționale

Dezvoltarea profesională are un impact enorm asupra calității muncii prestate de către personalul din IET, cât și asupra rezultatelor copiilor și calității relațiilor de parteneriat cu familia și comunitatea. Tendințele moderne în educația timpurie invocă dezvoltarea programelor comune de educație și formare profesională pentru personalul care lucrează în IET: manageri, educatori și ajutori de educatori, conducători muzicali, metodiști, cadre didactice de sprijin, asistenți medicali etc. care contribuie la crearea unei conlucrări eficiente.
Valorificarea personalului din IET, pentru o educație de performanță și de reușită a fiecăruia, se impune și din perspectiva unei nevoi de schimbare. Conform dezvoltării curriculare în educația timpurie din R. Moldova, devine o axiomă orientarea activității fiecărui cadru didactic spre câteva întrebări fundamentale: Cum să schimb ceva în activitatea mea? De ce trebuie de schimbat? Ce caut eu în IET? Cu ce scop? etc. Având răspuns la aceste întrebări, fiecare cadru didactic va contribui la îmbunătățirea performanțelor, astfel asigurându-se calitatea procesului de educație timpurie.
O bună formare contribuie la capacitatea profesioniștilor de a se angaja în interacțiuni pozitive, de a susține și stimula copiii, în așa mod facilitând dezvoltarea acestora. Nu numai formarea sau educația ca atare este esențială, ci și conținutul ei, modul în care aceasta se desfășoară, metodele aplicate și desigur la ziua de azi aplicarea TIC-lui. Asocierea dintre teorie, practică și reflecție profesională este primordială în acest context. Oportunitățile de învățare în formarea profesională continuă mențin nivelul calității în IET. Acest lucru poate fi realizat în moduri diferite: reflecție în perechi/echipă, îndrumare, mentorat pedagogic, cercetare acțională, proiecte, precum și un schimb profesional prin organizarea seminarului instructiv-metodic.
Pentru a conștientiza cele expuse mai sus, la data de 29 noiembrie 2022 în incinta grădiniţei-creşă „Lăstăraș”, satul Molovata Nouă s-a desfăşurat seminarul instructiv-metodic raional cu tema: Organizarea eficientă a procesului educațional de către cadrele didactice, prin utilizarea platformelor educaționale” conform planului de activitate al Direcţiei învăţământ general Dubăsari.
La seminar au participat educatorii grupelor mici, metodişti, directori din instituțiile de educație timpurie din raionul Dubăsari. Conform agendei seminarului s-a desfășurat activitatea didactică „Sănătos să cresc de mic”, grupa mică, educator dna Costin Olga și activitatea extracurriculară TVC „Satul meu -vatră aleasă”, grupa pregătitoare, educator Popa Iustina, conducător muzical, Alexeev Sergiu.
Participanţii au rămas plăcut surprinși de calitatea activităților desfășurate la care s-a aplicat TIC-ul și care le-a creat buna dispoziție copiilor, oferindu-le libertatea exprimării acestora și desigur a fost vizibilă agerimea copiilor de a se discurca în diverse situații de problemă, comunicând și relaționând cu semenii și educatoarea.
TVC „Satul meu - vatră aleasă” a fost activitatea ce nu numai că a creat buna dispoziţie tuturor celor prezenţi, dar a fost şi o evaluare a performanţelor copiilor din grupa pregătitoare în ce priveşte competențele obținute la educația muzicală: plasticitatea în timpul dansurilor, interpretarea melodiilor, recitarea expresivă a poeziilor.
Activităţile au fost apreciate de către participanţi cu calificativul „foarte bine”.
Partea teoretică cu privire la utilizarea platformelor educaționale LeaderningAppsWordwall, Moozabook a fost prezentată de dna Nagalisov Veronica, director IET, s. Pîrîta și dna Sercel Irina, director IET, s. Coșnița.
Sper că cele văzute și auzite în cadrul seminarului, vor fi reflectate în activitatea cadrelor didactice, precum și împărtășite colegilor.
Aduc mulţumiri administraţiei şi întregului colectiv de educatori al grădiniţei-creşe „Lăstăraș” s. Molovata Nouă pentru buna organizare şi desfăşurare a seminarului raional.
Natalia BACIOI, metodist principal, Centrul metodic, DÎG

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Organizarea eficientă a procesului educațional de către cadrele didactice, prin utilizarea platformelor educaționale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta