Harta site-ului
Ajutor
,,O mână întinsă pentru o viață mai bună”
,,O mână întinsă pentru o viață mai bună”

Lunile de vară pentru specialiștii din cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică Dubăsari au fost mai bogate în evenimente, care tind să aducă schimbare, dezvoltare, calitate si perfecționare, rod al unor relații de parteneriate eficiente cu: Asociația obștească a părinților ,,Viitorul” din LT ,,Ion Creangă” c. Coșnița; ONG  People in Need; Consiliul raional Dubăsari, prin îndrumarea vicepreședintelui a dnei Maria Jimbei și în colaborare cu Direcția învățământ general, Direcția asistență socială și protecția familiei. Astfel, Serviciul de asistență psihopedagogică  implementează un proiect  cu o denumire care reflectă scopul ce urmează a fi realizat ,,O mână întinsă pentru o viață mai bună”.
Început, la data de 2 iulie curent, odată cu înaintarea cererii pentru contribuție financiară, continuat prin semnarea acordului  de Grant la data 7 august cu ONG People in Need și  semnarea acordului de colaborare la data de 21 august cu A.O. ,,Viitorul”, acest  proiect este implementat prin intermediul programului de granturi mici, desfășurat în cadrul proiectului “Dezvoltarea serviciilor sociale în Republica Moldova 2017-2019 ”, realizat de către Caritas, Cehia în parteneriat cu People in Need, Moldova cu suportul financiar al Agenției Cehe de Dezvoltare.
Scopul proiectululi dat este dotarea unei săli din cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică, cu sediul în incinta LT ,,Ion Creangă” c. Coșnița, care să ofere servicii specializate pentru copiii și familiile  aflate în dificultate  din comunitate  și vecinătate, asigurând  dezvoltarea unei interacțiuni calitative  între copil - părinte –școală. Ne propunem în cadrul proiectului să realizăm următoarele activități:
1. Oferirea de servicii specializate prin: 
 a) activități  recuperatorii logopedice pentru copii din grupul de risc, care studiază în liceu; suport logopedic prin recomandări  pentru părinții acestor copii.
b) consiliere pshihologică  individuală și de grup.
c) consiliere psihologică a cel puțin  60 % din părinții acestor copii.
2Campanie de informare și conștientizare privind riscurile la care sunt supuși copiii în situații de risc. Această activitate presupune:
a) sesiuni de informare de grup, adresate cadrelor didactice.
b) sesiuni de informare de grup adresate părinților/ tutorilor/membrilor familiilor copiilor în situații de risc.
c) informare publică/sensibilizare prin publicarea de articole în mass-media raională.
  3. Sesiuni de formare/școlarizare cu
a) eleviiacestea au ca obiectiv facilitarea relațiilor interpersonale dintre copiii în situații de risc și integrarea lor socio - educațională  prin antrenarea în activități creative, colective, derulate într-o atmosferă care încurajează comunicarea prin joc, socializare și creștere a stimei de sine.
b) cu  părinții – desfășurarea sesiunilor de educație parentală  privind rolul și responsabilitățile  părinților  în procesul creșterii și educației copiilor. Astfel tindem să consolidăm capacitatea părinților, formarea de atitudini corespunzătoare rolurilor lor sociale, ameliorarea comportamentelor de risc prin depășirea dificultăților în familiile lor. Creșterea cu 20% a implicării în parcursul educațional al copiilor din grupul țintă pentru 120 de părinți/tutori/membri ai familiilor. Pentru relații durabile cu părinții  în viitor, avem  ca obiectiv implicarea acestora  în calitate de voluntari în diferite activități  cu copiii ( jocuri, evenimente extracurriculare).
                                                                   Tatiana LUNGU – șef Serviciu de asistență psihopedagogică

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

,,O mână întinsă pentru o viață mai bună” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta