Harta site-ului
Ajutor
O școală pentru toţi!
O școală pentru toţi!

Conform planului de activitate, Serviciul de asistenţă psihopedagogică, a vizitat instituţia de învăţământ preuniversitar gimnaziul Pîrîta în scopul reevaluării complexe şi multidisciplinare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Conform demersului parvenit din această instituţie au fost reevaluaţi 4 elevi. Specialiştii SAP au monitorizat progresele cognitive ale elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, care studiază în baza programelor educaţionale individualizate, venind şi cu careva propuneri concrete de perfecţionare a acestora. Echipa SAP a oferit elevilor sprijin personalizat şi individualizat conform particularităţilor individuale şi caracteristicilor deficienţei.
În cadrul vizitei specialiştii au acordat asistenţă metodologică cadrelor didactice pentru a exclude imperfecţiunile care rămân a fi identificate, au discutat cu  părinţii copiilor reevaluaţi despre punctele slabe în domeniul cognitiv, socio-emoţional, adaptiv oferind sfaturi, recomandări pentru dezvoltarea lor continuă.
Este îmbucurător faptul că elevii cu dificultăţi de învăţare primesc ajutor din partea cadrelor didactice în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar şi cu rezultate încurajatoare. Educaţia incluzivă îi permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată inserţie socială.
Vreau să menţionez că, datorită colaborării specialiştilor Serviciului de asistenţă psihopedagogică cu preşedinţii Comisiilor Multidisciplinare Şcolare, cu membrii echipelor PEI, cu cadrele didactice de sprijin, instituţiile de învăţământ preuniversitar au reuşit să facă faţă provocărilor în realizarea incluziunii, profesorii aplică cu succes tehnologii moderne în procesul educativ şi a incluziunii socio-educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcoală şi comunitate. Cu certitudine, instituţiile de învăţământ din raion au devenit integratoare prin faptul că, promovând o pedagogie centrată pe copil, s-au adaptat la particularităţile elevilor cu CES, devenind adevărate şcoli pentru toţi.

                                Irina POTOROCA, pedagog învăţământ preuniversitar 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

O școală pentru toţi! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta