Harta site-ului
Ajutor
Notă informativă privind modificările operate în Legea 190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani
Notă informativă privind modificările operate în Legea 190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani

CTAS Dubăsari vă aduce la cunoştinţă la data de   01.07.2016 în Monitorul Oficial a fost publicată Legea Nr.120 din 02.06.2016 pentru completarea Legii nr.190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani. Astfel art.21 a fost completat cu alin.3)  cu următorul cuprins: au dreptul la alocaţia nominală soţia/soţul sau mama/tatăl persoanelor decorate post-mortem cu "Ordinul Republicii "şi "Ordinul Ştefan cel Mare".
La art.22 alin (1) se  completează cu litera e) în corespundere cu care alocaţia nominală cu categoriei indicate se stabileşte în mărime de 500 lei lunar.
Alocaţia nominală se plăteşte soţiei ori soţului, după caz iar în lipsa acestora-mamei persoanei decorate post-mortem. În lipsa soţiei/soţului şi a mamei,alocaţia se plăteşte tatălui.
Menţionăm că modificările operate prin Legea nr.120 din 02.06.2016 pentru completarea Legii 190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani vor intra în vigoarea la 01.09.2016.
Conform prevederilor art.24 din Legea 190-XV din 08.05.2003 şi punctul 7 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.1413 din 27.11.2003 alocaţia nominală se va stabili soţiei/soţului sau mamei/tatălui persoanelor decorate post-mortem cu "Ordinul Republicii "şi "Ordinul Ştefan cel Mare" de la data depunerii cererii cu toate actele necesare, dar nu mai devreme de data stabilirii pensiei.
Menţionăm că cererea de stabilire a  alocaţiei nominale se depune la Casa Teritorială de asigurări sociale de la locul de trai, unde solicitantul se află la evidenţă ca beneficiar de pensie.
Respectiv , la cererea depusă pentru realizarea dreptului la alocaţie nominală de stat în mod obligatoriu se prezintă următoarele documente în original şi copie:
-Buletinul  de identitate;
-documentul(brevet)ce confirmă faptul decorării regretatului post-mortem cu "Ordinul Republicii sau "Ordinul Ştefan cel Mare";
-adeverinţa (certificatul) de căsătorie, adeverinţa (certificatul) de deces a persoanei decorate în cazul cînd se adresează soţia/ soţul;
-documente confirmative pentru determinarea dreptului în cazul stabilirii alocaţiei mamei sau tatălui(adeverinţa de naştere a persoanei decorate, certificat de deces, certificat ce confirmă lipsa altor persoane ce ar avea dreptul la aceiaşi alocaţie eliberate de organele de administraţie publică locală, Serviciul stării civile etc.)

 

S.Ciobanu,
Șef Direcție CTAS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Notă informativă privind modificările operate în Legea 190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta