Harta site-ului
Ajutor
Noi funcționari confirmați în funcție publică
Noi funcționari confirmați în funcție publică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 de punere în aplicare a legii menționate, odată cu numirea în funcție publică funcționarului public i se stabilește o perioadă de probă de 6 luni. Perioada de probă este o etapă a carierei funcționarului public cuprinsă între data numirii ca funcționar public debutant, în urma declarării acestuia învingător al concursului de ocupare a funcției publice vacante, și data confirmării în funcția publică.
Astfel, la data de 28.11.2016, ca urmare a evaluării activității și finisării cu succes a perioadei de probă, funcționarii publici debutanți dna Perciuleac Maria, șef Direcție cultură și turism, și dna  Candit Cristina, specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Secția elaborării și administrării bugetului, Direcția economie, buget și finanțe au depus Jurămîntul Funcţionarului Public în faţa simbolurilor de stat şi Comisiei pentru confirmare în funcţie publică, cu următorul conținut: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională”. 
Drept rezultat al confirmării în funcția publică dnei Perciuleac Maria, șef Direcție cultură și turism, i s-a conferit gradul de calificare „Consilier de stat de clasa a III-a”, iar dnei Candit Cristina, specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Secția elaborării și administrării bugetului, Direcția economie, buget și finanțe - „Consilier de clasa a III-a”.
Comisia de confirmare în funcție publică a felicitat funcţionarii publici dorindu-le  succese, realizări în activitatea profesională și satisfacție din activitatea desfășurată.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Noi funcționari confirmați în funcție publică - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta