Harta site-ului
Ajutor
Noi realizări în domeniul construcţiilor în raionul Dubăsari
Lucrările de renovare a Centrului medicului de familie din s. Doroţcaia sau finalizat.  Proiectul dat a vizat reconstrucţia acoperişului şarpant, termoficarea, gazificarea şi izolarea termică a clădirii, efectuarea lucrărilor de finisare interioare si exterioare, întru respectarea standartelor privind cerinţele actuale ale infrastructurii medicale şi obţinerea condiţiilor optime de deservire a cetăţenilor.     Boris BERZAN,  Specialist principal în
Vizite: 1714
Data: 2016-04-04
autor: Secția construcții,gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
ÎN ATENŢIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Direcţia agricultură şi cadastru aduce la cunoştinţă că odată cu noile modificări la Legea nr. 161 din 30.07.2001, privind piaţa produselor petroliere, care întră în vigoare  de la 01.04.2016, producătorii agricoli, înregistraţi ca persoane juridice, pot depune la ANRE cereri pentru acordarea autorizaţiilor de import al motorinei utilizate nemijlocit în
Vizite: 1707
Data: 2016-04-04
autor: Secția Agricultură şi Cadastru
30 martie 2016 - Ziua Donării de sînge în s.Holercani
Dăruiește-le celor din jurul tău șansa de a-și trăi Viața!!! Donarea de sînge provoacă un sentiment ce trebuie trăit. La data de 30 martie 2016 în incinta OMF Holercani s-a desfăşurat ziua Donării de sînge sub deviza "o picătură de sînge donează şi o viaţă salvează". Populaţia a fost receptivă, drept cărui
Vizite: 1621
Data: 2016-04-04
autor: IMPS Centrul de Sanatate Dubasari
Planul de activitate pentru luna martie a Direcţiei cultura şi Turism
  Acţiunile principale ale Direcţiei Cultură şi Turism Desfăşurate în luna martie 2016 Nr d/o Data şi ora   Măsurile preconizate Principalele acţiuni din ordinea de zi Locul desfăşurării Responsabil   01.03.16    Participarea în cadrul concertului de deschidere a lunarului Mărţişor, organizat de către APL I şi Şcoala de arte din comuna Coşniţa la 1 martie 2016; CRD Olga Cibotenco   02.03.16 Lucru de birou Elaborarea
Vizite: 2186
Data: 2016-04-04
autor: Secția cultură şi turism
Biroul Comun de Informaţii şi Servicii o activitate mai eficientă, servicii mai accesibile pentru oameni
Birourile comune de informaţii şi servicii (BCIS), situate în trei centre raionale, vor fi optimizate şi eficientizate. Aceasta va fi realizat cu sprijinul Centrului de Inovaţii Sociale (Milab) al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică şi Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de
Vizite: 1734
Data: 2016-04-01
autor: Aparatul Președintelui raionului
Activitatea şomerilor – la control
Pe data de 30 martie curent, în incinta Casei de cultură Doroţcaia, a avut loc întrunirea de lucru cu privire la examinarea condiţiilor de participare a şomerilor cu statut special la executarea lucrărilor publice şi cele agricole şi respectarea legislaţiei în vigore privind acordarea ajutorului de şomaj şi alocaţiei de
Vizite: 1791
Data: 2016-04-01
autor: Secția Agricultură şi Cadastru
Localităţile înfrăţite pot beneficia de susţinere financiară din partea României
În perioada 1-24 martie curent, echipa executivă al Asociaţiei „Euroregiunea Siret–Prut–Nistru” (AESPN) au efectuat vizite de lucru în raioanele din Republica Moldova, membre ale acestei structuri transfrontaliere. La 24 martie, o asemenea vizită a avut loc şi în raionul Dubăsari. La întrevedere au fost prezenţi conducători ai direcţiilor şi secţiilor Consiliului
Vizite: 1849
Data: 2016-03-31
autor: Aparatul Președintelui raionului
Şah, Dame , Tenis de masă
În ziua de 26 martie, curent, în sălile de sport ale liceului teoretic „Mihai Eminescu” Dubăsari, a avut loc Spartachiada raională la probele de sport Şah, Dame, Tenis de masă între elevii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din localitățile raionului Dubăsari, licee şi gimnazii.   Conform ofertelor prezentate la concurs s-au prezentat aproximativ
Vizite: 5527
Data: 2016-03-31
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Sprijin familial pentru tripleții din satul Holercani
Vicepreședintele raionului pe probleme sociale, dna Maria Jimbei  împreună cu dl Vladimir Vancea, șef Direcție asistență socială și protecția familiei, dna Zinaida Stasev, șef Secție prestații sociale și Ecaterina Cojocari asistent social Holercani au vizitat tripleţii familiei Sandu din satul Holercani. Scopul vizitei a constituit acordarea prestației de sprijin familial în
Vizite: 2241
Data: 2016-03-31
autor: Aparatul Președintelui raionului
Preşedintele raionului Dubăsari în vizită de lucru la Strasbourg, Franţa
În perioada 21 – 25 martie 2016, preşedintele raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI, a întreprins o vizită de lucru la Strasbourg, unde a participat la cea de-a 30-a Sesiune a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, în calitatea sa de membru al delegaţiei Republicii Moldova la acest forum
Vizite: 1901
Data: 2016-03-31
autor: Aparatul Președintelui raionului
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta