Harta site-ului
Ajutor
Comunicat privind organizarea și desfășurarea Campaniei de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului
În contextul marcării Zilei Internaţionale a Tineretului la 12 august, dar şi în scopul creşterii  şanselor de integrare profesională a tinerilor pe piaţa muncii, a gradului de informare privind serviciile prestate de agenţiile teritoariale pentru ocuparea forţei de muncă, locurile de muncă libere înregistrate şi conditiile de ocupare a acestora
Vizite: 1338
Data: 2016-08-08
autor: Aparatul Președintelui raionului
Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de vedere
Pe data de 5 august 2016, în cadrul Asociației Obștești ,,Asociația Nevăzătorilor din Moldova” (AO ANM) a avut loc ședința Consiliului de administrare a AO ANM, la care a fost aprobat activitatea organizațiilor teritoriale a AO ANM pe perioada a.2015. După examinarea minuțioasă a dărilor de seamă statistice și a informației
Vizite: 1404
Data: 2016-08-08
autor: Aparatul Președintelui raionului
Bugetul şi reţeaua şcolară
În urma unei analize a reţelei şcolare a instituţiilor de învăţămînt din raionul Dubăsari  s-a observat că clasele, elevii  precum si unitaţile de personal din instituţiile de învăţămînt secundar general pe parcursul anilor 2013-2016 sunt în permanentă descreştere. Micşorarea  unităţilor a survenit ca urmare a reducerii de clase şi a numărului
Vizite: 1632
Data: 2016-08-08
autor: DEBF Direcţia economie, buget şi finanţe
Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional 05.08.2016
În temeiul Dispoziţiei Preşedintelui Nr. 114-n din 22.07.2016 „Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional”, pe data de 05 august 2016, ora 12:30, pe teritoriul bazei de odihnă „Casa Pescarului”, s. Molovata Nouă, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului raional, cu următoarea ordine de zi: 01. Despre măsurile
Vizite: 1460
Data: 2016-08-04
autor: Secția administrație și servicii publice
Cetăţenii Republicii Moldova pot opta pentru un serviciu civil, în schimbul celui militar
În perioada 01.08.2016 – 30.09.2016 cetăţenii pot depune o cerere motivaţională cu privire la scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil, conform dispoziţiei nr. 48 din 21 iulie 2016 al Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova. Cererea se depune personal (individual), iar contractele cu angajatorii se
Vizite: 1529
Data: 2016-08-04
autor: Aparatul Președintelui raionului
Distracții, amuzament, fericire, prieteni, bun simț, toate adunate la un loc alcătuiesc Tabăra Prietenia
Chiar dacă se spune că luna august e ca duminică seara, aceasta nu-i un impediment pentru copiii care se odihnesc și se bucură din plin de sezonul estival în cadrul Centrului de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia” din com. Coşniţa. I-am găsit pe toți într-o atmosferă nespus de plăcută,
Vizite: 1707
Data: 2016-08-04
autor: Aparatul Președintelui raionului
Examinarea problemelor din teritoriu şi planificarea activităţilor pentru luna august în cadrul şedinţei operative a serviciilor raionale
Conform Planului raional de activitate pentru anul 2016, lunar se organizează şedinţa de lucru cu participarea autorităţilor publice locale, serviciilor desconcentrate în teritoriu şi descentralizate ale Consiliului raional Dubăsari, în cadrul căreia se examinează măsurile şi activităţile executate în luna precedentă (iulie), sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna curentă (august).
Vizite: 1256
Data: 2016-08-03
autor: Secția administrație și servicii publice
Campania de recoltare a cerealelor a luat sfîrşit
Recent, în raionul Dubăsari, a fost finisată campania de recoltarea a culturilor spicoase de I grupă. Rezultatele sunt îmbucurătoare, roada fiind mai ridicată ca anii precedenţi, necătînd la secetea din toamna anului 2015, cînd semănatul culturilor respective se petrecea foarte anevoios.    Astfel, anul 2016, conform calculelor prealabile, am obţinut următoarele
Vizite: 1784
Data: 2016-08-03
autor: Secția Agricultură şi Cadastru
“Reabilitarea digurilor de protecţie în potriva erodării din vecinătatea satelor Pîrîta şi Doroţcaia”
La data de 01.08. 2016, a avut loc şedinţa de lucru a Comisiei de lucru privind monitorizarea lucrărilor de întărire a digului unde au participat, dl Valeriu Sandu vicepreşedintele raionului, dl Iurii Ciubuc, şef adjunct SSE Dubăsari, arhitect şef a raionului Ghioghe Morarenco, specialiştii din cadru Direcţii Construcţie, gospodărie comunală
Vizite: 1294
Data: 2016-08-02
autor: Secția construcții,gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
Implementarea proiectului la obiectul „ Renovarea sistemului de incalzire la liceul teoretic s. Cocieri”.
Pe data de 2 august curent, Conducerea raionului Dubăsari în persoana Preşedintelui raionului dlui Grigore Policinschi, şef adjunct Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului, dna Zinovia Sîreţanu, specialist principal Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului dl Iurii Isacov, responsabilul tehnic dl Burlia Dumitru, Directorul instituţiei publice   Liceului  teoretic
Vizite: 1466
Data: 2016-08-02
autor: Secția construcții,gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta