Harta site-ului
Ajutor
Modul de acordare a indemnizației paternale
Modul de acordare a indemnizației paternale

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 405 – 414  (5838-5847) din 25.11.2016, au fost publicate modificările și completările ce se operează în Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale. Astfel, în regulament se menționează că pot beneficia de indeminizația paternală, salariații asigurați în sistemul public de asigurări sociale, angajați în baza contarctului individual de muncă sau aflați în raport de serviciu în baza actului administrativ, pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova.
Dreptul la indemnizația paternală se acordă tatălui care confirmă un stagiu total de cotizare de cel putin 3 ani. În stagiu de cotizare se includ perioadele contributive de la prima zi de activitate a tatălui pînă la nașterea copilului.
Condițiile de stabilire a indemnizației paternale sunt:

  • tatăl copilului nou-născut a solicitat concediu paternal în primele 56 de zile de la data naşterii copilului şi se află în concediu paternal la unitatea de la locul de muncă de bază;

  • tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 30 de zile din data acordării concediului paternal;

  • tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la locul de muncă de bază în ultimele trei luni premergătoare lunii naşterii copilului.

De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte mai multe acte în baza cărora se va calcula indemnizația paternală:

  • actul de identitate al tatălui copilului nou-născut, în original şi în copie;

  • certificatul de naştere al copilului, înregistrat la oficiul stării civile, în original şi în copie;

  • extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat la locul de muncă de bază.

Indemnizația paternală constituie 100 % din venitul mediu lunar asigurat realizat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni, premergătoare lunii nașterii copilului, venit din care au fost calculate și achitate contribuții de asigurări sociale.
Indemnizația paternală se calculează și se plătește pentru zile calendaristice. Venitul asigurat pentru o zi calendaristică se detemină prin împărțirea venitului mediu lunar asigurat, calculat în conformitate cu prevederile Regulamentului menționat, la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se plătește indemnizația.
Indemnizația paternală se achită o singură dată pentru întreaga perioadă a concediului paternal.
Indemnizația paternală stabilită și neplătită solicitantului decedat se achită soției sau persoanei care îngrijește copilul.
Pentru perioada concediului paternal care se suprapune cu perioada în care tatăl a desfășurat activitatea de muncă la locul de muncă de bază, se plătește salariu, dar nu indemnizația paternală. În asemenea situații, pentru perioada de suparpunere, indemnizația plătitiă se restituie în modul prevăzut de prezentul Regulament.

 

Ana CHIRIAC,
Specialist principal în probleme resurse umane

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Modul de acordare a indemnizației paternale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta