Harta site-ului
Ajutor
Modificări în lege privind beneficierea de indemnizaţia de maternitate
Modificări în lege privind beneficierea de indemnizaţia de maternitate

CTAS Dubăsari vă  aduce la cunoştinţă precum că, în temeiul Hotărârii Curţii Constituţionale nr.6 din 9 februarie 2017,  s-a declarat neconstituţional articolul 16 alin. (5) din Legea nr.289-XV din 22 iulie  2004,  privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii  de asigurări sociale şi punctul 49 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005.
Astfel, pentru concediile de maternitate acordate din 9 februarie 2017 soţiilor care se află la întreţinerea soţilor asiguraţi, acestea vor beneficia de indemnizaţie de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate nu sunt angajate în câmpul muncii şi nu realizează venit asigurat,  fapt care se confirmă prin carnetul de muncă şi nu realizează venit asigurat, fapt care se confirmă prin carnetul şi declaraţia pe propria răspundere că nu este persoană asigurat. Faptul că femeia este soţia angajatului se confirmă prin buletinul de identitate şi certificatul de căsătorie.
Referitor la dreptul soţiilor care desfăşoară activitate pe cont propriu la indemnizaţia de maternitate, informăm:
Potrivit Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, persoanele autorizate să desfăşoare activitate independentă, sunt persoane asigurate obligatoriu, în sistemul public.
Totodată, conform art. 6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017  nr. 289 din 16.12.2016, plătitori de contribuţii, care desfăşoară activitate pe cont propriu (întreprinzători individuali, avocaţi şi notari învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege, titularii patentei de întreprinzători şi persoanelor angajate prin contract în străinătate) plătind pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, le acordă dreptul la pensie minimă şi ajutor de deces. Această perioadă asigurată se include în stagiu de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi a ajutorului de deces.
Reieşind din faptul, că soţia care desfăşoară activitate pe cont propriu la data acordării concediului de maternitate are statut de persoană asigurată, aceasta nu poate fi calificată ca soţie care se află la întreţinerea soţului salariat. Concomitent, femeia nu este în drept să beneficieze de indemnizaţie de maternitate, deoarece prin efectul legii, aceste categorii de persoane au dreptul doar la pensie minimă şi ajutor de deces.

 
Svetlana CIOBANU,
şef  Direcţie CTAS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Modificări în lege privind beneficierea de indemnizaţia de maternitate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta