Harta site-ului
Ajutor
Modificări și completări în unele hotărîri ale Guvernului
Modificări și completări în unele hotărîri ale Guvernului

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.151-155 (5584-5588) din 03.06.2016, au fost publicate modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului și anume în Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a persoanelor din unitățile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, se modifică și se completează după cum urmează):
  1. punctul 6 din Condițiile unice de salarizare a personalului din unitățile bugetare:
  • la alineatul unu, cuvintele „(cu excepția muncitorilor)” se exclud;
  • se completează cu următorul alineat:
„Începînd cu 1 iunie 2016, de spor pentru vechimea în muncă vor beneficia și angajații încadrați în unitățile bugetare pe profesii de muncitori.”;
      2. la punctul 12 alineatul doi din anexa nr. 3 după cuvîntul „premierii” se introduc cuvintele „și acordării ajutorului material”.

La punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială și a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 106-111, art. 812), cu modificările și completările ulterioare, alineatul doi va avea următorul cuprins:

„Perioada de muncă pentru acordarea sporului pentru vechimea în muncă se va calcula în modul stabilit în Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechimea în muncă personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007.”
           
Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă personalului din unitățile bugetare, salarizat în baza Rețelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 889), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. în titlul și partea dispozitivă a hotărîrii, precum și în titlul Regulamentului, cuvintele „salarizat în baza Rețelei tarifare unice” se exclud;
  2. în Regulament:
  • la primul alineat, cuvintele „(cu excepția muncitorilor)” se exclud;
  • la punctul 1, cuvintele „(cu excepția muncitorilor) salarizat în baza Rețelei tarifare unice” se exclud;
  • la punctul 3 alineatul unu, cuvintele  „funcționarii administrativi” se substituie cu cuvintele „funcționari administrativi și muncitorii”;
  • la punctul 4, cuvintele „muncitorii unităților bugetare” se exclud;
  • în anexă la Regulamentul, cuvintele „salariat în baza Rețelei tarifare unice” se exclud.
 Ana CHIRIAC, 
Specialist principal în probleme resurse umane
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Modificări și completări în unele hotărîri ale Guvernului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta