Harta site-ului
Ajutor
Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009
Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009

Direcția juridică și resurse umane, vă aduce la cunoștință următoarele modificări și completări publicate în Monitorul Oficial nr. 183-194 (6578-6589) din 8 iunie 2018, la Hotărârea de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009.
În Hotărârea de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Pe tot parcursul textului, cuvântul „calendaristic”, la orice formă gramaticală se exclude;
2. În anexa nr. 1 punctul 7 va avea următorul cuprins:
„7. Autoritatea publică organizatoarea concursului va publica condițiile de desfășurare a concursului pe portalul guvernamental al funcțiilor publice pentru ocuparea cărora autoritățile publice organizează concurs, pe pagina web oficială a autorității publice care a inițiat concursul, precum și le va afișa pe panoul informațional de la sediul autorității publice respective, într-un loc vizibil și accesibil publicului, cu cel puțin 20 de zile înainte de data desfășurării concursului. Autoritățile publice pot publica condițiile de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice și într-o publicație periodică sau alte mijloace de informare. ”;
3. Punctul 8 se abrogă;
4. La punctul 182 litera a), cuvintele „avizul privind cadrul de integritate” se substituie cu cuvintele „certificat de integritate”;
5. Punctul 45 se completează în final cu textul „iar în cazul lipsei, alt candidat care a promovat concursul, se modifică termenul-limită de depunere a dosarelor sau concursului se declară închis”;
6. Punctul 46 1 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
„c) candidatul numit învingător a refuzat angajarea și nu există un alt candidat care a promovat concursul”;
7. La punctul 52, litera h)  va avea următorul cuprins:
„h) la finalizarea concursului, întocmește lista tuturor documentelor comisiei de concurs”;
8. La punctul 53, litera d) va avea următorul cuprins:
„d) păstrează toate documentele Comisiei de concurs timp de un an”;
9. La punctul 4 alineatul al doilea din anexa nr. 2, după cuvintele „funcționarul public cu statut special” se introduce textul „dacă a activat în funcția respectivă nu mai puțin de 6 luni, ”;
10. În anexa nr. 5:
la punctul 1, după cuvântul „specificate” se introduce cuvântul „toate”;
la punctul 7 se completează în final cu cuvintele „și al posturilor auxiliare”;
la punctul 10, cuvintele „ sau o altă subdiviziune structurală existentă” se exclud;
la punctul 22, cuvintele „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
11. La punctul 9 din anexa nr. 7 cuvintele „serviciul juridic” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea juridică”;
12. Anexa nr. 11 punctul 17 se abrogă, iar în anexa nr. 2 la instrucțiune, următoarea poziție „Declarații de venituri și proprietate și de interes personale 8” se exclude.
Ana DAVID,
Specialist principal în probleme resurse umane

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta