Harta site-ului
Ajutor
Modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

În Monitorul Oficial nr. 210-223 (6605-6618) din 22 iunie 2018, au fost publicate următoarele modificări și completări la Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003, după cum urmează:
1. Articolul 42la alineatul (2) litera c), cuvintele „reducerea în masă a locurilor de muncă”, se substituie cu cuvintele „concedierile colective”. La alineatul (5), textul „Pentru reducerea în masă a locurilor de muncă se vor aplica condițiile de informare și consultare prevăzută la art. 88 alin. (1) lit. i).” se exclude.
2. La articolul 88 alineatul (1), litera i) se abrogă.
3. Codul se completează cu articolul 185cu următorul cuprins: „Articolul 1851. Garanții în caz de concedieri colective
(1) Concedierile colective sunt concedierile efectuate de angajator din unul sau din mai multe motive neimputabile salariatului, dacă, într-o perioadă de 30 de zile, numărul concedierilor constituie:
   a. cel puțin 10 în unitățile în care sunt încadrați între 20 și 99 de salariați;
   b. cel puțin 10 % din numărul salariaților în unitățile în care sunt încadrați între 100 și 299 de salariați;
   c. cel puțin 30 în unitățile în care sunt încadrați 300 și mai mulți salariați.
(2) La stabilirea numărului efectiv de salariați concediați colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul și acei salariați cărora le-au încetat contractele individuale de muncă la inițiativa angajatorului din unul sau mai multe motive neimputabile salariatului (prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. z)), cu condiția existenței a cel puțin 5 concedieri.
(3) În cazul în care la unitate sunt preconizate măsuri care presupun concedieri colective, cu cel puțin 3 luni înainte (incluzând perioada de preavizare prevăzută la alin. (7)), angajatorul este obligat să notifice despre acest lucru reprezentanții salariaților din unitate și agenția pentru ocuparea forței de muncă și să inițieze consultări cu reprezentanții salariaților în vederea încheierii unui acord.
(4) Pentru a permite reprezentanților salariaților să formuleze propuneri constructive, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a iniția consultările, angajatorul este obligat să le furnizeze acestora, în scris, toate informațiile utile disponibile cu privire la:
   a. motivele concedierilor preconizate;
   b. numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați;
   c. numărul și categoriile de salariați încadrați la unitate;
   d. perioada în care vor avea loc concedierile;
  e. criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați, prevăzute de legea, de convențiile colective sau contractele colective de muncă;
   f. metoda de calcul al oricăror indemnizații aferente concedierii, prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în actele normative la nivel de unitate, cu excepția celor prevăzute de legislația în vigoare.
(5) Consultările durează până la încheierea unui acord, dar în orice caz nu mai mult de 30 zile calendaristice din momentul informării reprezentanților salariaților despre concedierile colective preconizate.
(6) În cazul în care nu se ajunge la un acord și decizia unilaterală a angajatorului este de a continua procesul de concediere colectivă, această decizie este comunicată, prin notificare, reprezentanților salariaților și agenției pentru ocuparea forței de muncă. Notificarea agenției pentru ocuparea forței de muncă va conține cel puțin elementele prevăzute la alin. (4) lit. a) – e), precum și orice informații utile cu privire la concedierile preconizate și la consultările cu reprezentanții salariaților. Obligația notificării vizează fiecare concediere preconizată în cadrul concedierilor colective.
(7) Preavizarea, sub semnătură, a salariaților cu privire la concedierile colective se realizează cu 2 luni înainte de concediere, respectându-se procedurile de concediere stabilite la art. 88.
(8) Agenția pentru ocuparea forței de muncă utilizează perioada premergătoare concedierilor pentru a căuta soluții la problemele ridicate de acestea și pentru a acorda, împreună cu angajatorul și reprezentanții salariaților, asistență în vederea încadrării în câmpul muncii a salariaților ce urmează a fi concediați, prezentându-le oportunitățile de angajare și de recalificare. ”
 
Ana DAVID,
Specialist principal în probleme resurse umane

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta