Harta site-ului
Ajutor
Modalităţi de utilizare TIC la orele de educaţie tehnologică
Modalităţi de utilizare TIC la orele de educaţie tehnologică

     La data de 9 decembrie 2016, în incinta Liceului Teoretic Doroţcaia s-a organizat seminarul teoretico-practic, cu participarea profesorilor de educaţie tehnologică. Seminarul a demarat cu tema: „Modalităţi de utilizare TIC la orele de educaţie tehnologică”. La seminar au fost prezenţi 14 profesori de educaţie tehnologică din 15 instituţii de învăţămînt preuniversitar.      
      Conform agendei seminarului, profesorii de educaţie tehnologică dna Sajin Nelea şi dl Constantinov Alexandru au prezentat cîte o oră publică cu tema: „Confecţionarea năfrămiţii de ritual” la fete cl.VI şi „Confecţionarea ciocanului din lemn” la băieţi cl.VI. În cadrul predării, profesorii au folosit diverse metode, procedee şi tehnici didactice: explicaţia, demonstraţia, conversaţia, prezentare în programul Power Point, proiector, ecran, filmuleţe în care elevii au făcut cunoştinţă despre confecţionarea năfrămiţii de ritual şi ciocanului din lemn.
    Următoarea etapă din agendă a constituit-o lecţia-concurs la modulul „Croşetarea” la clasele a VIII-a „A” şi VIII-a „B”, în cadrul căreia profesoara dna Sajin Nelea a prezentat în Power Point unde elevii au fost împărţiţi în 2 echipe: „Meşteriţele talentate” şi „Meşteriţele iscusite”. La această lecţie echipele au trecut prin 6 probe, elevii fiind activi, profesoara folosind: conversaţia, prezentare Power Point, proiector, ecran, softuri educaţionale, lecţii interactive, teste computerizate.  
     Următoarea etapă din agendă a constituit-o comunicarea cu tema: „Modalităţi de utilizare TIC: softuri educaţionale, lecţii interactive, teste computerizate în cadrul orelor de educaţie tehnologică” prezentată de către domnul Bolgari Dumitru, metodist din cadrul Direcţiei Învăţămînt General.
   După comunicare a urmat analiza orelor asistate la care atît profesorii de educaţie tehnologică din raion, cît şi metodistul din cadrul Direcţiei  de Învăţămînt au rămăs impresionaţi de orele asistate şi au apreciat orele cu calificativul „excelent”. 
      Aduc sincere mulţumiri atît profesorilor de educaţie tehnologică doamnei Sajin Nelea şi domnului Constantinov Alexandru pentru prezentarea orelor publice. În acelaşi context,  aduc sincere mulţumiri administraţiei Liceului Teoretic Doroţcaia, în persoana doamnei Bacioi Viorica pentru buna organizare şi desfăşurare a seminarului.
 
  
Dumitru BOLGARI,
metodist,
Direcţia Învăţămînt General 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Modalităţi de utilizare TIC la orele de educaţie tehnologică - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta