Harta site-ului
Ajutor
Ministrul tineretului şi sportului, domnul Victor ZUBCU, în vizită de lucru în raionul Dubăsari
Ministrul tineretului şi sportului, domnul Victor ZUBCU, în vizită de lucru în raionul Dubăsari

La data de 11 iulie curent, în raionul Dubăsari, cu o vizită de lucru s-a aflat Victor ZUBCU, Ministrul tineretului şi sportului. Şedinţa de lucru a debutat cu cuvîntul de salut a Preşedintelui raionului, domnul Grigore POLICINSCHI, care a salutat prezenţa domnului Zubcu cît şi participanţii, conducători ai serviciilor desconcentrate şi descentralizate, primarii din teritoriu, funcţionari publici, reprezentanţi ai tineretului.
În discursul său Ministrul a prezentat realizările întreprinse pe segmentul de tineret cît şi despre noile reforme în acest domeniu. În mare parte s-a axat pe Legea cu privire la tineret adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 776 din 21.06.2016, care va contribui tinerilor la dezvoltarea cunoștințelor și competențelor, participării active la toate aspectele vieții prin integrare și implicare deplină, prin acces la informare și servicii de calitate în educație, sănătate, inclusiv la luare de decizii.
De asemenea, s-a menţionat că sub incidenţa Legii cad tinerii a căror vîrstă este cuprinsă între 14 şi 35 de ani, anterior aceasta fiind între 16 şi 30 de ani. Astfel, va fi asigurată o participare mai mare a tinerilor la viaţa socio-politico-economico-culturală. În acelaşi timp, proiectul prevede stimularea iniţiativelor antreprenoriale ale tinerilor, facilitarea angajării acestora în câmpul muncii, valorificarea aptitudinilor şi dezvoltarea competenţelor profesionale, crearea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea fizică şi promovarea unui mod sănătos de viață.
În acest context, a menţionat şi despre crearea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Programelor şi Activităţii de Tineret, care va asigura implementarea politicilor de tineret şi a serviciilor de calitate în domeniul dat.
În cadrul dialogului, participanţii la şedinţă au abordat problemele cu care se confruntă autorităţile publice locale la capitolul tineret şi sport. Astfel, fiind puse problema lipsei terenurilor sportive în localităţi, salariile mici şi lipsa specialiştilor din domeniu la nivelul APL de nivelul I şi II, necesitatea susţinerii tinerilor sportivi care înregistrează performanţe deosebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale, organizarea forumurilor comune cu participarea specialiştilor de tineret din instituţiile centrale şi locale, lipsa surselor financiare şi necesitatea susţinerii activităţilor sportive raionale organizate cu implicarea tinerilor de pe ambele maluri ale rîului Nistru, dezvoltarea și consolidarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor, insuficiența bugetară a consiliilor locale, aplicarea Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare Nr. 1420-XV din 31.10.2002, şi alte chestiuni ce ţin de tineret.
Preşedintele raionului a menţionat interesul sporit, disponibilitatea pentru conlucrare şi colaborare în vederea implementării politicilor pentru tineret, citez „Sper ca vizita să fie productivă pentru interesul şi în folosul tinerilor din raionul Dubăsari şi din alte raioane din Republica, fiindcă au fost abordate noi întrebări ce țin de domeniul tineret şi sport de interes concret în folosul stabilirii unor mecanisme de consolidare a relațiilor cu tineretul, inclusiv susținerea acestor domenii instituțional şi financiar.”
Ministrul a vizitat şi Centrul de odihnă pentru copii şi tineret “Prietenia” din satul Coşniţa.

Alexandra VATAV,
specialist principal în problemele administraţiei publice

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ministrul tineretului şi sportului, domnul Victor ZUBCU, în vizită de lucru în raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta