Harta site-ului
Ajutor
Metode şi tehnici ale învăţării experimentale la disciplina Ştiinţe
Metode şi tehnici ale învăţării experimentale la disciplina Ştiinţe

În conformitate cu planul DÎG Dubăsari pentru anul de studii 2019-2020 şi în vederea implementării curriculei naţionale, ediţia 2019 la disciplina Ştiinţe în incinta L.T. „Mihai Eminescu” or.Dubăsari la data de 12 noiembrie 2019 s-a desfăşurat cu succes seminarul teoretico-practic cu profesorii de Ştiinţe cu subiectul: „Metode şi tehnici ale învăţării experimentale la disciplina Ştiinţe” dirijat de metodistul superior al Centrului Metodic raional Rozneriţa Nicolae. În cadrul seminarului conform agendei s-a organizat o lecţie publică la ştiinţe cu subiectul: „Corpuri şi substanţe. Exerciţii experimentale”, predată de profesoara Postu Elena. Lecţia publică de ştiinţe mult aşteptată de cadrele didactice s-a dovedit a fi un-„Master-klass”real care demonstrează implementarea corectă a curriculei naţionale, ediţia 2019. Profesoara în cadrul lecţiei de tip-concurs cu clasa a V-a „A” şi V-a „B” a utilizat metode şi tehnici interactive cu aplicaţii practice de predare, învăţare. Elevii pe parcursul lecţiei au lucrat intens şi foarte productiv. Fiind împărţiţi din start în trei grupuri: „cercetătorii”, „ingenioşii” şi „experimentatorii” elevii au demonstrat abilităţi de lucru independent şi în grup, realizând cu succes sarcinile didactice puse de profesor. Învăţarea prin experimente organizează elevii pentru a investiga şi învăţa prin formarea abilităţilor practice. Evaluarea sarcinilor realizate de elevi profesorul le-a evaluat prin descriptori păstrând continuitatea aprecierii elevilor prin ECD. Lecţia demonstrativă de ştiinţe s-a dovedit a fi una model din cadrul ERRE, foarte bine organizată din punct de vedere metodologic, bogată în strategii didactice cum ar fi: metoda Graffiti, rebusul, păianjenul, cvintetul şi tehnici variate: exerciţiul, demonsrarea, algoritmizarea, observaţia ş.a. Toate sarcinile didactice propuse de doamna profesoară au fost realizate de elevi prin descoperirea deductivă şi transductivă. Lecţia publică de ştiinţe a fost apreciată de toată comisia raională cu calificativul „Excelent” .
Atelierul didactic cu subiectul: „Produsele învăţării experimentale” s-a desfăşurat conform agendei, imediat după ora publică de ştiinţe. Cadrele didactice au lucrat asupra sarcinii:1.Rolul învăţării experimentale la orele de ştiinţe şi 2.Produsele utilizate în clasa a V-a la orele de Ştiinţe. Seminarul teoretico-practic organizat la L.T. „Mihai Eminescu” or.Dubăsari s-a desfăşurat cu succes. Profesorii au rămas mulţumiţi şi curioşi de cele observate. Pentru participare activă toate cadrele didactice au primit materiale didactice de suport. Specializarea noastră ca specie este specializarea în învăţare(…), iar educaţia, invenţie a omului, îl face pe cel ce învaţă  sa depăşească simpla învăţare”.
Direcţia Învăţământ General Dubăsari salută buna organizare şi desfăşurare a seminarului cu profesorii de ştiinţe  şi vine cu mulţumire, respect faţă de administraţie şi colectivul de profesori din liceul teoretic „Mihai Eminescu” or.Dubăsari.
 

Nicolae ROZNERIŢA, metodist superior
Direcţia învăţământ general

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Metode şi tehnici ale învăţării experimentale la disciplina Ştiinţe - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta