Harta site-ului
Ajutor
MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA ZOONOZELOR
MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA ZOONOZELOR

Serviciile sanitare veterinare, au acţionat şi vor acţiona şi în viitor cu competenţă şi fermitate pentru a impune respectarea legislaţiei, a normelor tehnice şi a programelor naţionale aprobate, prin implementarea măsurilor de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor transmisibile de la animale la om, respectiv a zoonozelor. 
Statul sprijină activitatea de supraveghere, prevenire şi control a bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a bazei tehnico materiale, a resurselor financiare necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii în domeniul sanitar veterinar.
Zoonozele sunt boli produse de numeroşi agenţi patogeni ai animalelor, ce se pot transmite de la animale la om, dar şi invers. În funcţie de agentul patogen care le produce, zoonozele pot fi clasificate în urmatoarele categorii:
 • zoonoze virale - (gripa, rabia, variola, febra aftoasa);
 • zoonoze bacteriene - (antrax, tuberculoza, salmoneloze, stafilococi, clostridii, infecţii colibacilare, bruceloza, campilobacterioza, rujetul, leptospiroza, pasteureloza, morva);
 • zoonoze produse de prioni - (encefalopatiile spongiforme transmisibile);
 • zoonoze produse de ricketsii şi clamidii - (febra butonoasă, febra Q);
 • zoonoze micotice - (dermatofitoze);
 • zoonoze parazitare - (giardioza, ascaridioza, teniaza, trichineloza, cisticercoza, hidatidoza, toxoplasma, toxocaroza, fascioloza, sarcocistoza, cenurozele).
Riscul de contaminare a omului este posibil prin:
 • contactul direct cu animalele bolnave sau purtătoare de germeni;
 • manipularea inadecvată a produselor sau subproduselor provenite de la animale bolnave (carcasele, sîngele, pieile, cadavrele, lîna, etc);
 • contactul cu obiecte contaminate de animalele bolnave;
 • alimentele provenite de la animale bolnave;
 • consumul alimentelor de origine animală, neexaminate de medicul veterinar, sau incorect preparate termic;
 • nerespectarea normelor generale de igienă şi profilactice.
Strategiile şi programele autorităţiilor sanitare veterinare centrale şi raionale, stabilite anual, pentru asigurarea statusului de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, a corelaţiei dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, precum şi pentru asigurarea condiţiilor de calitate şi salubritate a produselor de origine animală destinate consumului uman, pentru asigurarea sănătaţii publice, au la bază frecvenţa, aria de răspîndire şi evoluţia bolilor transmisibile în rîndul populaţiilor de animale şi umane, gravitatea bolilor pentru om, supravegherea calităţii hranei animalelor şi a oamenilor, dar şi consecinţele posibile pe plan social şi economic.
În acest sens sunt atenţionaţi, autorităţiile locale, crescătorii de animale, operatorii din domeniul alimentar şi nu în ultimul rînd populaţia despre obligaţiile ce le revin pentru implementarea acţiunilor de protejare a sănătaţii animalelor prin măsuri de profilaxie generală, de profilaxie specifică, de proceduri şi mecanisme tehnologice specifice care să asigure ca riscul contaminării este redus la minim, atenţionări care se refera la:
 • Modernizarea creşterii animalelor în exploataţii comerciale (ferme) care să asigure cerinţele optime de biosecuritate, igienă, protecţie şi bunăstare.
 • Colaborarea cu medicii veterinari, arondaţi, pentru identificarea şi înregistrarea la timp a animalelor (bovine, ovine, caprine, porcine şi canine) existente în exploataţie, acţiune cu motivaţii din punct de vedere srategic, de ordin sanitar veterinar şi de ordin zootehnic asigurînd o supraveghere şi control privind:
 • mişcarea internă şi internaţională a animalelor;
 • activitatea de supraveghere a exploataţiilor de animale;
 • controlul si profilaxia bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om;
 • supravegherea rezidiilor şi a altor deşeuri animaliere;
 • supravegherea aglomerărilor temporare de animale cu ocazia tîrgurilor, expozitiilor, etc.;
 • transportul animalelor;
 • asigurarea conceptului de securitate alimentară şi trasabilitate;
 • sistemul de asigurări pentru animale;
 • sistemul de subvenţii, prime şi despăgubiri pentru animale.
 • Să comunice medicului veterinar mişcările survenite în efectivele de animale prin fătări, cumpărări, vînzări, mortalităţi.
 • Să permită medicului veterinar monitorizarea stării de sănătate a animalelor din proprietate şi să anunţe cazurile de îmbolnăviri sau de mortalităţi la speciile pe care le au în proprietate.
 • Să respecte dispoziţiile autorităţii veterinare privind izolarea şi eliminarea din efectiv a animalelor diagnosticate cu boli transmisibile.
 • Să asigure normele de protecţie şi bunăstare a animalelor, privind protecţia sanitară a exploataţiei, adăpostirea, hrănirea, adăparea şi a normelor de microclimat.
 • Să respecte legislaţia privind gestionarea cîinilor şi a pisicilor, animale care constituie un real pericol prin transmiterea unor boli grave la alte animale şi la oameni, precum şi prin agresarea fizică a populatiei.
 • Să solicite medicului veterinar împuternicit carnet de sănătate pentru animalele aflate în proprietate, complectat la zi cu acţiunile sanitare veterinare efectuate, documentele de mişcare şi de certificare a stării de sănătate, necesare pentru intenţia de comercializare a animalelor.
 • Să efectueze curăţirea mecanică şi dezinfecţia adăposturilor, a actiunilor de deratizare şi dezinsecţie, cu unităţi şi personal de specialitate.
 • Educaţia sanitară a populaţiei, a personalului care lucrează cu animalele şi consumă produsele obţinute de la acestea prin:
 • informarea periodică despre noutăţile legislative din domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, emise de autorităţiile competente  publicate în mass-media sau prin participarea la întîlniri cu teme din domeniile specifice de activitate,organizate de instituţiile de profil;
 • achiziţionarea alimentelor, în special a cărnii, laptelui, peştelui şi ouălor, numai din spaţii sau unităţi inregistrate sanitar veterinar, evitînd comerţul stradal;
 • evitarea consumului de produse şi subproduse de origine animală necontrolate sanitar vetrinar sau nepreparate termic;
 • asigurarea igienei corporale pentru animalele de companie şi a mediului în care habitează acestea;
 • efectuarea deparazitărilor periodice interne şi externe şi a vaccinărilor anuale a acestora.

 
Alexandru SPIRIDONOV,
Șef subdiviziune teritorială al DRSA Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA ZOONOZELOR - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta