Harta site-ului
Ajutor
Mai multe proiecte finanțate prin intermediul programului de activități de reintegrare a țării urmează a fi implementate în raionul Dubăsari
Mai multe proiecte finanțate prin intermediul programului de activități de reintegrare a țării urmează a fi implementate în raionul Dubăsari

La data de 22 iunie curent, în cadrul ședinței de Guvern, a fost emisă Hotărârea de Guvern în baza căreia, 36 proiecte de dezvoltare în perimetrul Zonei de Securitate, cu un buget total de 15 mln. de lei. În anul curent, conform priorităților declarate la etapa lansării competiției proiectelor, au fost selectate și vor fi implementate 22 de proiecte de dezvoltare și de modernizare a instituțiilor din sistemul educațional, 11 proiecte de reparație și dotare a edificiilor administrative, instituțiilor de cultură, sport și medico-sanitare, 2 proiecte de amenajare a zonelor de agrement și a altor spații publice, precum și un proiect de acordare a suportului financiar pentru asigurarea activității delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control.
Beneficiarii proiectelor sunt autoritățile administrației publice locale și centrale ce se vor implementa în Zona de Securitate și în localitățile din stânga Nistrului ce au relații bugetar-fiscale cu sistemul public al Republicii Moldova.
15 proiecte incluse în program urmează a fi implementate în localitățile raionului Dubăsari:
1. Dotarea Liceului Teoretic „Vlad Ioviță” din satul Cocieri, cu calculatoare și table interactive, suma 280,0 mii lei, beneficiar Consiliul raional Dubăsari;
2. Reparația sălii de sport a Liceului Teoretic din satul Doroțcaia, suma 1150,0 mii lei, beneficiar Consiliul raional Dubăsari;
3. Renovarea și amenajarea sălii de festivități a Liceului Teoretic „Ion Creangă” din satul Coșnița, suma 640,0 mii lei,  beneficiar Consiliul raional Dubăsari.
Totodată, în program, au fost incluse și proiecte înaintate de primăriile din raion:
4. Primăria Doroțcaia „Reparația sistemului de canalizare al blocului alimentar din incinta Grădiniței de copii „Scufița Roșie”, suma 150,0 mii lei;
5. Primăria Oxentea ,,Dotarea bibliotecii din sat”, suma 120,0 mii lei și „Amenjarea unui teren de joacă pentru copii”, suma 300,0 mii lei; „Amenajarea unui teren de joacă pentru copii”, suma 300,0 mii lei;
6. Primăria Pîrîta „Reconstrucția acoperișului șarpant al blocului A al grădiniței de copii „Viorica””, suma 690,0 mii lei;
7. Primăria Coșnița „Reparația sălilor de studii ale Școlii de Arte  din com. Coșnița”, costul 400,0 mii lei;
8. Primăria Molovata „Dotarea bibliotecii publice pentru copii cu mobilier, cărți și calculatoare”, suma 120,0 mii lei;
9. Primăria Molovata Nouă „Reparația acoperișului Muzeului de istorie și etnografie”, suma 360,0 mii lei;
10. Primăria Corjova „Reparația Muzeului istoric și amenajarea parcului aferent” , suma 300,0 mii lei;
11. Primăria Cocieri „Procurarea și instalarea sistemului de pompare și automatizare a apei din sonda arteziană” , suma 240,0 mii lei
De asemenea, programul activităților de reintegrare a țării prevede și acordarea unui ajutor material unic, în sumă de 100 mii lei pentru dotarea liceelor printre care Grigoriopol și Dubăsari și a gimnaziilor din satele Corjova și Roghi, suma proiectului fiind de  800,0 mii lei; „Dotarea gimnaziului Roghi cu un system autonomy de semnalizare și înștiințare a incendiilor”, suma 200,0 mii lei; „Renovarea cazangeriei Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”” din Dubăsari, suma 370,0 mii lei, beneficiar Ministerul Educației și Cercetării. 
Un alt proiect ce facilitează raionul Dubăsari, beneficiar fiind Inspectoratul General al Poliției prevede „Reparația și/sau dotarea sectorului de poliție nr. 1 (Holercani) al Inspectoratului de poliție Dubăsari”, suma 800,0 mii lei. Proiectele incluse în Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2022 au fost selectate pe bază de concurs.
Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile pentru activitățile de reintegrare în baza documentelor de plată pe care beneficiarii mijloacelor financiare le vor prezenta către trezoreriile regionale.
Totodată, autoritățile administrației publice centrale și locale, beneficiare ale Programului, au obligația de a valorifica resursele financiare conform destinației, până la sfârșitul trimestrului IV 2022, urmând să prezinte Cancelariei de Stat (Biroul politici de reintegrare) raportul privind utilizarea alocațiilor. 
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/288.pdf
Marina LUPAȘCO, programator

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Mai multe proiecte finanțate prin intermediul programului de activități de reintegrare a țării urmează a fi implementate în raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta