Harta site-ului
Ajutor
Localităţile înfrăţite pot beneficia de susţinere financiară din partea României
Localităţile înfrăţite pot beneficia de susţinere financiară din partea României

În perioada 1-24 martie curent, echipa executivă al Asociaţiei „Euroregiunea Siret–Prut–Nistru” (AESPN) au efectuat vizite de lucru în raioanele din Republica Moldova, membre ale acestei structuri transfrontaliere.
La 24 martie, o asemenea vizită a avut loc şi în raionul Dubăsari. La întrevedere au fost prezenţi conducători ai direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional, funcţionari ai aparatului preşedintelui raionului, şefi ai serviciilor desconcentrate din teritoriu, precum şi primari ai localităţilor, agenţi economici şi reprezentanţi ai presei locale. 
Dumitru-Tudor Jijie, directorul executiv al Asociaţiei „Euroregiunea Siret–Prut–Nistru”, a vorbit în mod detaliat despre Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, care prevede implementarea mai multor proiecte în diverse domenii.
Un loc aparte a fost rezervat calendarului activităţilor din anul curent. Astfel, pentru luna viitoare sunt prevăzute trei evenimente: Forumul dedicat instituţiilor mass-media (la Iaşi, România), Forumul preşedinţilor ESPN şi Adunarea generală a AESPN (ambele în raionul Dubăsari, Republica Moldova). În iunie, la Ialoveni, urmează să aibă loc ediţia a treia a Forumului economic transfrontalier al Asociaţiei „Euroregiunea Siret–Prut–Nistru”. Pentru toamnă sunt planificate şedinţa comună a AESPN şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (octombrie, la Bucureşti, România) şi conferinţa ştiinţifică internaţională (ediţia a XII-a), organizată, în noiembrie, la Comrat, Republica Moldova, în parteneriat cu Academia Română.
Printre temele abordate au fost şi cele referitoare la acordurile de colaborare ale raionului şi primăriilor cu unităţi administrativ–teritoriale din România, dar şi la identificarea temelor de cooperare cu instituţiile şi organizaţiile din ţara vecină.
În acest context, s-a atras atenţia asupra faptului că este în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzută la articolul 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Aceasta oferă dreptul autorităţilor administraţiei publice locale din România să aprobe finanţarea unor proiecte propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de înfrăţire/cooperare încheiate în condiţiile legii pentru:
a) obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova;
b) programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale;
c) stagii de pregătire profesională;
d) alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.
De asemenea, s-a subliniat că în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 s-a introdus alineatul (5) cu următorul cuprins: „Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia acorduri de înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a altor acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie”.
Dumitru-Tudor Jijie a răspuns cu plăcere la o serie de întrebări adresate de participanţii întrunirii, iar conducerea raionului a adus mulţumiri asistenţei, exprimându-şi speranţa că întîlnirea respectivă şi informaţiile prezentate vor contribui la stabilirea unor relaţii de colaborare mai strînse cu colegii din România, inclusiv implementarea unor proiecte transfrontaliere comune.
 
Ecaterina RACOVEŢ,
Secţia informare, transparenţă şi relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Localităţile înfrăţite pot beneficia de susţinere financiară din partea României - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta