Harta site-ului
Ajutor
Limbile studiate îţi vor deschide toate uşile întâlnite
Limbile studiate îţi vor deschide toate uşile întâlnite

La data de 13 februarie 2024, în instituţia publică Gimnaziul „Ştefan cel Mare”, s. Molovata am organizat un seminar teoretico - practic cu participarea profesoarelor de limba străină. Seminarul a demarat cu genericul: ”O limbă te va plasa pe un coridor pentru toată viața ta. Două limbi îți vor deschide toate ușile întâlnite” ‒ Frank Smith. Tema seminarului: ,,Dezvoltarea obiectivelor în atingerea competenţelor de comunicare eficientă într-o limbă străină” este una actuală. Eficienţa seminarului s-a făcut văzută în activităţile planificate în desfăşurătorul zilei. Astfel au fost organizate două ore publice: una în clasa a VIII-a cu subiectul: "Family Relationships. Zero Conditional" - profesoară - Gheorghiţă Viorica şi altă oră publică în clasa a II-a cu subiectul: "Where are you from?" - profesoară - Popa Mariana. Doamnele profesoare au demonstrat înalt profesionalism, atitudine, responsabilitate. Ambele lecţii au fost predate în cheia tuturor premiselor întru instruirea eficientă. La lecţii au fost respectate etapele, dozarea timpului astfel, fiind atinse obiectivele vizate. Reieşind din particularităţile vârstei, în clasa a II-a doamna profesoară a pus accentul pe ludic ceea ce a ajutat elevii să realizeze, sarcinile de învăţare ajungând la rezultatul scontat. La ambele lecţii s-a asigurat continuitate.
Conform agendei, în cadrul seminarului au mai urmat trei activităţi: 1. Vizită la muzeul istoric din gimnaziu; 2. Activitate extracurriculară; 3. Training. Activităţile ce au urmat au avut obiectivul de a demonstra în modele promovarea valorilor naţionale şi a celor interculturale. Am asistat la un concert de zile mari, elevii au prezentat tot parcursul concertistic în limbile engleză şi franceză. Punctul de vârf al activităţii extracurriculare a fost înscenarea unui fragment din „Romeo şi Julieta” la care elevii au demonstrat, atât creativitate şi talent scenic, cât şi competenţe lingvistice.
Doamna Vascan Olga, profesoară de limba engleză, L.T. „Ion Creangă”, Coşniţa a antrenat cadrele didactice din raion într-un training productiv. Eficienţa trainingului s-a axat pe suportul prezentat la nivel aplicativ.
Direcţia Învăţământ General aduce mulţumiri doamnei director, profesoarelor de limba engleză pentru aportul adus întru realizarea cu succes a seminarului. De asemenea aducem mulţumiri doamnei Vascan Olga pentru implicarea în desfăşurarea eficientă a seminarului. În aceeaşi ordine de idei, aducem mulţumiri tuturor cadrelor didactice prezente la seminar. 

Violeta TOLSTENCO, şefa Secţiei politici educaţionale DÎG

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Limbile studiate îţi vor deschide toate uşile întâlnite - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta