Harta site-ului
Ajutor
Legitimația beneficiarului de prestații sociale se eliberează gratuit
Legitimația beneficiarului de prestații sociale se eliberează gratuit

CTAS Dubăsari vă informează precum că legitimația beneficiarului de  prestații sociale se eliberează gratuit, de către CTAS, conform vizei de reședință/domiciliu sau de către subdiviziunile aparatului central CNAS, într-un formatunic (pentru toate categoriile de beneficiari de prestații sociale) la solicitarea verbală a beneficiarului cu prezentarea actului de identitate.
Aparatul  central CNAS eliberează legitimații beneficiarilor instituțiilor de forță a căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii Nr.245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat și beneficiarilor de prestații sociale stabilite în baza prevederilor Acordurilor internaționale în domeniul securității sociale.
Legitimația poate fi eliberată unei terțe persoane, la prezentarea actelor ce confirmă statutul său (procura sau decizia de instituire a tutelei sau curatelei).
CTAS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Legitimația beneficiarului de prestații sociale se eliberează gratuit - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta