Harta site-ului
Ajutor
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

Prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 215 din 28.04.2017 a fost promulgată Legea nr. 38 din 24 martie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 134 – 143 (6057-6066) din 28.04.2017.

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public se modifică și se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2 noțiunea ,,funcție publică temporar vacantă”, cuvintele ,,în altă autoritate publică” se exclud.
  2. Articolul 47: alineatul (1) va avea următorul cuprins:  (1) Prin detașare se înțelege trecerea temporară a funcționarului public la o altă autoritate publică sau instituție publică pentru realizarea unor sarcini de serviciu în interesul acesteia. Detașarea se efectuează prin acceptarea detașării de către conducătorul autorității publice în care activează funcționarul public, la solicitarea scrisă a conducătorului autorității publice sau instituției publice în interesul căreia se efectuează detașarea, prin numire sau angajarea funcționarului public în funcția pentru care a fost detașat.
la alineatul (2), cuvintele ,,prelungită cu încă cel mult un an” se substituie cu cuvintele ,,prelungită cu încă cel mult doi ani”;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
,,(4) Detașare se dispune în cazul în care pregătirea profesională a funcționarului public corespunde cerințelor funcției în care urmează să fie detașat.”
articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
la alineatul (7), după cuvintele ,,de autoritatea publică” se introduc cuvintele ,,sau instituția publică”, iar cuvintele ,,funcției publice” se substituie cu cuvântul ,,funcției”;
la alineatul (8), după cuvintele ,,autoritatea publică” se introduc cuvintele ,,sau instituția publică”;
la alineatul (10), după cuvintele ,,Conducătorul autorității publice” se introduc cuvintele ,,sau instituției publice”;
la alineatul (11), textul ,,sau a conducătorului autorității publice în care acesta a fost detașat” se substituie cu textul ,,ori a conducătorului autorității publice sau instituției publice în care acesta a fost detașat”.
3. Legea se completează cu articolul 54cu următorul cuprins:
Articolul 54Suspendarea raporturilor de serviciu prin acordul părților
Raporturile de serviciu se suspendă, prin acordul părților, pe perioada detașării funcționarului public într-o instituție publică”
Galina BERZAN,
Șef-adjunct DJRU

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta