Harta site-ului
Ajutor
Întrunire cu angajaţii instituţiilor de cultură
Întrunire cu angajaţii instituţiilor de cultură

La 12 mai 2016 în incinta casei raionale de cultură s-a desfăşurat întrunirea metodică cu angajaţii instituţiilor de cultură din raion, prezidată de către dl Grigore Policinschi, preşedintele raionului Dubăsari, dna Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului Dubăsari şi dna Maria Perciuleac, şef Direcţie cultură şi turism. La întrunire s-au prezentat 42 de angajaţi din domeniul culturii, iar preşedintele raionului  a făcut prezentarea dnei Maria Perciuleac- noul şef al Direcţiei cultură şi turism, angajată în funcţie prin concurs. Totodată, s-a abordat problema salariilor mici, cuantumul taxelor de admitere în instituţiile de învăţămînt artistic, problema transportului şi a deplasărilor, micşorarea bugetului destinat domeniului culturii şi decăderea culturii la nivel european. A fost menţionată implicarea stringentă a tuturor lucrătorilor din domeniul culturii în organizarea activităţilor culturale, desfăşurate în localităţile raionului, metodele de atragere a publicului la activităţile artistice. Implicarea pe larg a metodiştilor în activităţile metodologice de instruire şi consolidarea relaţiilor de parteneriat între angajaţii din instituţiile de cultură. Nu în ultimul rînd, preşedintele a ţinut să felicite călduros toţi omagiaţii lunii mai, dorindu-le fericire, sănătate şi rezultate prodigioase în activităţile pe care le desfăşoară şi de sigur să aibă parte de admiraţia şi respectul celor pentru care se dedică. De asemenea dumnealui i-a îndemnat pe toţi managerii instituţiilor de profil să aplice la proiectele culturale cu scopul de a îmbunătăţi şi a schimba atractivitatea şi imaginea caselor de cultură, a bibliotecilor, muzeelor de istorie şi şcolile de arte şi nu în ultimul rînd pentru amenajarea teritoriilor  acestora. În cadrul evenimentului s-a menţionat conlucrarea cu APL I şi cei prezenţi au fost îndemnaţi să-şi păstreze şi asigure locurile de muncă prin organizarea acţiunilor concrete. Totodată, s-a propus de a fi organizate vizite reciproce în localităţile raionului cu participarea managerilor din domeniul culturii pentru a fi vizitate mai multe instituţii de cultură şi a face  schimb de experienţă, prin prisma  activităţilor organizate în mod divers în fiecare localitate separat. Dl Policinschi a insistat ca toţi elevii şcolilor de arte, înaintaţi la bursa preşedintelui să participe activ la manifestaţiile culturale de nivel local,  raional, republican, internaţional şi să fie monitorizată activitatea din instituţiile de învăţămînt artistic, la capitolul instruire, curriculum, rezultate şi disciplină. De asemenea, dna Maria Jimbei le-a vorbit celor prezenţi despre necesitatea promovării tuturor activităţilor culturale desfăşurate de către aceştia în mass-media şi reţelele de socializare şi au fost întreprinse discuţii pe marginea subiectului ce ţine de desfăşurarea festivalului folcloric internaţional „Nistrule, pe malul tău”, care va fi organizat în luna septembrie şi organizarea unei excursii culturale la Iaşi, cu prilejul Zilei lucrătorului din domeniul culturii, cu scop de informare şi culturalizare a angajaţilor din domeniu. În cadrul întrunirii s-a discutat planul de activitate şi acţiunile culturale, care vor fi organizate la 15 mai- Ziua Internaţională a Familiei, în toate localităţile raionului. Dna Alexandra Beşleagă, directorul muzeului de istorie şi etnografie din s. Molovata Nouă a anunţat despre organizarea activităţii culturale, consacrate Zilei Internaţionale a Muzeelor şi Noaptea Muzeelor, cu acest prilej, la 29 mai, în localitatea Molovata Nouă va fi organizată expoziţia meşterilor populari, concert cu participarea formaţiilor folclorice din raion, competiţii sportive şi Hora satului. Totodată, la 14 mai, în biblioteca publică din s. Molovata Nouă va fi desfăşurat un master-class de instruire privind tehnicile de coasere a ielor specifice zonei. Evenimentul este organizat de către Ioana Corduneanu, autoarea proiectului „Semne cusute”, la master-class sunt invitaţi să vină toţi cei care doresc să-şi confecţioneze o ie personalizată, creată cu propriile mîini. Dna Maria Perciuleac, şefa Direcţiei cultură şi turism a enumerat un şir de obiective, printre care se numără: necesitatea promovării simţului estetic şi educarea spectatorului, promovarea portului popular, stabilirea relaţiilor de parteneriat între colectivele artistice de pe ambele maluri ale Nistrului, promovarea valorilor spirituale. Dumneaei a insistat să fie prezentate programele lunare de activitate şi  rapoartele pînă la data de 30 a lunii curente şi a activităţilor de importanţă naţională şi raională, a doua zi după desfăşurarea acestora sau în fiecare zi de luni pînă la ora 08.30. S-a subliniat importanţa disciplinei la locul de muncă,  afişarea şi respectarea programului de muncă, stabilit pentru instituţiile de cultură.Totodată, în luna iunie va fi organizat un seminar instructiv organizat de către  metodiştii casei raionale de cultură, privind ţinuta scenică,  portul popular, evoluarea şi aspectul scenic al colectivelor artistice cu titlul „model”.
 
Olga CIBOTENCO, specialist principal, DCT

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Întrunire cu angajaţii instituţiilor de cultură - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta