Harta site-ului
Ajutor
Instruirea managerilor cu privire la implementarea documentelor școlare
Instruirea managerilor cu privire la implementarea documentelor școlare

Problema care se pune astăzi în faţa şcolii este înzestrarea elevului cu un ansamblu de competenţe funcţionale, necesare acestuia  pentru o încadrare mai reuşită în societate. Acest deziderat a impus acţiunea de reconceptualizare a curriculumului şcolar, ceea ce a determinat o nouă re-construcţie a acestuia, în baza unor noi principii, abordări şi paradigme educaţionale.
La seminarul teoretic „Implementarea eficientă a documentelor de politici educaționale”, organizat astăzi, 22.11.2019, în incinta Consiliului raional, destinat directorilor instituțiilor de învățământ general și directorilor adjuncți pentru instruire s-a pus accent pe cunoașterea și implementarea documentelor de politici educaționale.
Cu un cuvânt de salut s-a adresat participanților dl Sergiu Grigoriev, vicepreședintele raionului, care a adus la cunoștință schimbările  care au avut loc în cadrul Consiliului raional Dubăsari în urma alegerilor din luna octombrie. Dna Larisa Braducean, șefa Direcției învățământ general prin discursul său a valorificat importanța seminarului în diseminarea şi implementarea Curriculumului, ediția 2019.
Seminarul a demarat conform unei agende de lucru unde au fost implicați mai mulți moderatori, specialiști din cadrul Direcției învățământ general și a Serviciului Asistență Psihopedagogică. Obiectivele seminarului au fost orientate spre:
  1. Studierea problemelor apărute în procesul de implementare a curriculumului;
  2. Discutarea tuturor documentelor de politici educaționale.
Informarea cadrelor manageriale privind aspectele esenţiale ale Metodologiilor de Evaluare Criterială prin Descriptori, Reperelor metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplinele școlare în anul de studii 2019-2020, actele normative privind intervenția instituției de învățământ în domeniul prevenirii și protecției copilului față de violență, Instrucțiunii cu privire la completarea catalogului școlar, Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă, modificărele recente în Nomenclatorul documentației școlare va asigura ghidarea acestora în implementarea eficientă a politicilor educaționale.
Svetlana ISAICUL,
șef Centru metodic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Instruirea managerilor cu privire la implementarea documentelor școlare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta