Harta site-ului
Ajutor
Inspectoratul energetic de stat vă informează
Inspectoratul energetic de stat vă informează

O misiune importantă în perioada de referință a fost implementarea noului sistem informațional de gestionare și monitorizare a Controalelor de Stat ”Registrul de Stat al Controalelor”, precum și introducerea informației ce ține de executarea controalelor planificate și inopinate, conform condițiilor stabilite în Legea 131 din 08.06.2012 cu privire la controalele de stat asupra activității de întreprinzător și Hotărârii Guvernului RM nr. 147 din 25.02. 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Conform HG nr.374 din 27.05.2014 și HG nr.845 din 04.12.2015 cu privire la modificarea şi completarea Metodologiei de planificare a controlului de stat în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul Energetic de Stat la instalațiile energetice ale agenților economici ce prestează activități de întreprinzător, la toți consumatorii din gestiune li s-au calculat criteriile de risc în strictă conformitate cu Hotărârile de Guvern ale RM. Toate actele de control și prescripțiile emise consumatorilor cu activitate de întreprinzător au fost introduse în Registrul de Stat al controalelor în termenii stabiliți.

Profilaxia electrocutărilor în rândul elevilor şi consumatorilor casnici.
O atenție deosebită se atrage la IE din instituțiile școlare și preșcolare. La moment toate cele 15 instituții de învățământ (7 gimnazii+ 8 licee) din teritoriul Raionului Dubăsari, sunt dotate cu „Ungherașul securității electrice”. În fiecare instituție de învățământ, am avut convorbiri cu profesorii și elevii în privința lucrului de profilaxie a electrocutărilor, verificate registrele securității. Cu Direcția Învățământ General Raionul Dubăsari conlucrez în permanență  cu dna șefă a direcției dna Larisa Braduceanu, privind multiplicarea și răspândirea prin instituțiile de învățământ, al buletinelor informative cu cazurile de electrocutare în rândul populației  și a copiilor și altor elevi, înainte de vacanță particip la seminarele organizate cu directorii de școli. Împreună cu organele de supraveghere din teritoriu, particip  în comisiile raionale de inspectare a pregătirii institutiilor de învățământ, către noul an de învățământ. În anul 2017-2018, a fost prezentat Direcției Învățământ General și la fiecare școală în parte, un concurs de desene pentru copii cu tema „Ce ştii Tu despre Electricitate” și în anul 2017 „Energetica În Viziunea Copiilor”. Pe parcursul trimestrului IV al anului 2017 am organizat întâlniri cu elevii din 12 şcoli din r-nul Dubăsari, unde am menţionat şi conştientizat despre pericolul ce-l prezintă curentul electric şi anume la cazul de electrocutare care a avut loc pe data de 16.03.2016 în instalațiile electrice de distribuţie RED Union Fenosa SA, cu minorul Puțuntean Andrei Ghenadie (a.n. 2003) elev în cl. VI Gimnaziul Ion Greangă s. Copciac, r-nul Ștefan Vodă, soldat cu decesul accidentatului, (exemplu adus din alt  raion).
Un lucru important de profilaxie a electrocutărilor în rândul populației este dus cu consumatorii casnici în cadrul  inspectării localităților. Se verifică IE a câte 24-30 consumatori casnici în fiecare localitate. Cele mai fregvente încălcări depistate în IE a consumatorilor casnici sunt:
- Utilizarea conductorilor provizorii și a prelungitoarelor improvizate;
- Amplasarea neregulamentară a conductorilor electrici;
- Extinderea neautorizată a instalației electrice;
- Utilizarea aparatelor de protecție cu reglaje majorate;
- Utilizarea receptoarelor electrice confecționate artizanal;
- Conectarea receptoarelor electrice în lipsa conductorului nul de protecție PE;
În cadrul examinării pe încălcările depistate se emite act de control, se duc convorbiri cu consumatorul în parte  privind regulile securiății electrice, se prezintă buletine informative și exemple de electrocutări și incendii. Se afișează buletine informative cu ultimile cazuri de electrocutări, la primărie.

Lucru cu organele administrației publice locale, organele de supraveghere din teritoriu.
În conlucrare cu administraţia publică locală şi serviciile desconcentrate în teritoriu a fost monitorizat procesul de achiziţionare şi dotare a cazangeriilor pe biomasă cu materie primă, în s. Ustia  în urmă careia vă aduc la cunoştinţă că au fost aprovizionate cu materie primă centralele şi în sezonul rece a anului în regim normal au funcţionat toate.
Este necesar de menționat că în rezultatul prescripțiilor și recomandărilor IET Chișinău, sectorul Dubăsari, în scopul rezervării electroalimentării centralelor termice de la școlile și grădinițile din sector, pe parcursul ultimilor ani au fost procurate și instalate stații electrice autonome mici.
S-au îmbunătățit relațiile,  conlucrarea cu operatorul de rețea, ei reacționează mai operativ la prescripțiile IET Chișinău și la petițiile populației ce țin de pilonii avariați, conductori neîntinși, lipsa defrișării LEA, starea tehnică a PT ș.a. În rezultat s-au redus deconectările avariate, s-au îmbunătățit parametrii de calitate a energiei.
În conlucrare permanentă sunt cu reprezentanții DSE privind profilaxia incendiilor. D-ul Gatman Serghei; Manole Ștefan, Jatco Elena. Datorită conlucrării  cu organele publice locale de nivelul II și I, s-a intervenit la timp și în multe cazuri, datorită insistenței IET Chișinău, în proiectele de reparație capitală a  școlilor și grădinițelor a fost inclusă și schimbarea totală a rețelei electrice din clădirile  Liceul Teoretic Doroțcaia, Grădinița de copii Doroțcaia, Liceul Teoretic Ion Creangă Coșnița, Grădinițele de copii din Coșnita, Liceul Teoretic Molovata Veche; Oxentea, Grădinița  Molovata Nouă, Gimnaziul Molovata Nouă, Liceul Teoretic Cocieri.
Conlucrarea cu furnizorul de energie electrică ÎCS “RED Union Fenosa” SA şi  SA “RED-Nord“ Filiala Rezina sectorul Dubăsari, monitorizarea mersului realizării  prescrierilor emise anterior.
La situaţia din 31.12.2017 la evidenţa IET Chisinau sunt 247 puncte prescrieri emise furnizorului dintre care realizate 196 puncte prescripţii ceea ce constituie circa 80 %, ţinând cont de faptul că la 1 prescripţie termenul de realizare n-a expirat.

Leonid DICUSAR,
Inspectorul IET

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Inspectoratul energetic de stat vă informează - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta