Harta site-ului
Ajutor
Îngraşămintele - un bun leac pentru pămînt
Îngraşămintele - un bun leac pentru pămînt

Anul agricol 2016 este pe sfîrşite, cu rezultate bune şi nu prea, însă necătînd la toate greutăţile şi oportunitatile apărute pe parcursul anului curent trebuie de pregătit pentru un nou an agricol. Pregatirea pentru anul viitor, adică a solului, are o deosebită importanţă, solul este principala sursă de nutrienţi minerali şi de apă pentru plante. Aerul, ca şi apa, sunt necesare vieţii şi activităţii omului, dar totuşi cel mai important rol în natură, îl joacă solul. Fertilitatea solului constă in cantitatea şi calitatea humusului din el, procedura care este necesară să o facem, este să asigurăm suprafaţa solului cu material pentru putrefacţie, de restul vor avea grijă procesele naturale. Fertilizarea de bază  se efectuiază prin înglobarea îngrăşămîntului în sol odată cu arătura de toamnă sau primăvară, înainte de iniţierea unei culturi.
Bonitatea solului în raionul nostru variază între 65-85% în dependenţă de localitate însă din nerespectarea tehnologiilor de pregătire, de la un an la altul, solul se distruge mult mai rapid. Toate problemele noastre legate de sol sunt produse de facto de noi înşine, pentru a le rezolva e nevoie să îmbogăţim pămîntul. Nerespectarea asolamentelor, micşorarea cantităţii îngrăşămintelor organice de 20-30 de ori, a celor minerale de 15-20 de ori, a cotei ierburilor perene de 5-6 ori au condus la formarea unui bilanţ negativ al humusului şi al elementelor biofile în soluri şi la degradarea biologică a lor. Exploatarea intensivă a terenurilor agricole, folosirea  maşinilor şi utilajelor grele au condus la înrăutăţirea calităţii lor.
  După cum se ştie, legumele cer teren foarte bine pregătit, arătura adâncă se execută imediat ce terenul este eliberat de resturile ultimei culturi. Prin  arătura adâncă toamna se întroduc sub brazdă îngrăşămintele organice (gunoi de grajd, mraniţă, compost), împreună cu unele îngrăşăminte chimice mai greu solubile (superfosfat, sare potasică). Atunci când nu se dau îngrăşăminte organice toamna, se pot administra primăvara numai cele foarte bine descompuse (mraniţa), pentru că gunoiul de grajd poate determina arderea plantelor, mai ales când lipseşte apa din sol. Cantităţile de îngrăşăminte chimice şi organice administrate la îngrăşarea de bază a solului depind de plantele cultivate, de calitatea solului şi de rotaţia culturilor legumicole cele mai importante. Reieşind din cele expuse mai sus, e important să ştim,  că deşeurile din sectorul zootehnic sunt cea mai importantă, şi mai răspîndită sursă locală de materie organică, şi elemente nutritive pentru refacerea fertilităţii solurilor şi sporirea productivităţii culturilor agricole.
.    Aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale asigură rezistenţa plantelor de grîu, orz de toamnă, etc, nu numai la iernare, dar şi la secetă.Se ştie că, din toamnă, gospodăriile agricole au introdus  în sol puţine îngrăşăminte organice şi minerale, de aceea o parte din ele necesită să fie compensate în lunile ce au mai rămas pînă la însămînţarea de primăvară.
Situaţia creată cu semănăturile de toamnă în acest an, deocamdată, ar trebui să ne alarmeze, deoarece ele, la moment, se află într-o stare puţin satisfăcătoare. Sarcina agricultorului este să acorde atenţie celor mai importante momente: nutriţia suplimentară timpurie, combaterea buruienilor, folosind în primul rînd grapele, iar în unele cazuri concrete - erbicidele, iar mai tîrziu - nutriţia foliară pentru o calitate ridicată.
Trebuie de conştientizat de fiecare producător agricol faptul că, folosirea îngrăşămintelor pentru realizarea unor producţii profitabile trebuie făcută pe baza unor previziuni realiste, printr-o fertilizare cu cantităţi de 100-120 kg/ha NO2- oxid de azot este elementul ce asigură creşterea şi dezvoltarea vegetativă a plantei; 60-80 kg/ha P2O5 -fosfor este un element deosebit de important pentru primele faze de dezvoltare a plantelor, dar și pentru perioada de coacere; 50-80 kg/haK2CO3- carbonat de potasiu este responsabil de absorbţia apei şi a substanțelor nutritive necesare dezvoltării echilibrate a plantelor, aşa vom spori numărul de spice (in medie cu 20-50 spice/ha), numărul de boabe în  spic (la 30 de boabe şi mai mult) şi greutatea a 1000 de boabe (pana la 37,5 g).
  Calitatea nesătisfăcătoare a lucrării solului sporeşte serios pericolul răspîndirii bolilor, vătămătorilor şi buruienilor pe terenurile agricole şi, din aceste considerente, este necesară procurarea din timp a cantităţii utile de erbicide, insecticide, fungicide pentru protejarea semănăturilor şi sporirea roadei. 
Tatiana BULAT,
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Îngraşămintele - un bun leac pentru pămînt - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta