Harta site-ului
Ajutor
Informație cu privire la activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari în trimestrul III al anului 2018
Informație cu privire la activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari în trimestrul III al anului 2018

Pe parcursul trimestrului III activitatea agenției a fost axată pe realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2018, având ca obiectiv strategic sporirea gradului de ocupare a populației și diminuarea ratei șomajului.
Numărul șomerilor înregistrați pe parcursul anului 2018 constituie 223 persoane ( 110 femei),  comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, se atestă o scădere de 22%.
În rezultatul profilării s-a constatat o pondere redusă a persoanelor pregătite și motivate de a se plasa în câmpul muncii, celelalte categorii necesitând măsuri suplimentare de stimulare a ocupării, inclusiv de motivare pentru angajarea în câmpul muncii.
În perioada de referință numărul de șomeri plasați în câmpul muncii constituie 130 persoane (80 femei).
Pe parcursul a 9 luni s-a conlucrat cu peste 66 agenți economici și au fost înregistrate în baza de date 355 locuri de muncă vacante, din care 133 pentru funcționari și 222 pentru muncitori.
Medierea muncii este veriga prioritară în activitatea agenției, care conduce la atingerea obiectivului principal: creșterea gradului de ocupare a populației. Pe parcursul anului au beneficiat de servicii de mediere 216 persoane (femei 99), din ei 164 cu statut de șomer, din ei, 130 au fost plasați în câmpul muncii.
Informarea și consilierea profesională reprezintă o măsură activă-cheie, care contribuie la sporirea șanselor de a găsi un loc de muncă corespunzător aspirațiilor și pregătirii profesionale și are ca scop creșterea posibilităților de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În total de servicii de informare și consiliere profesională au beneficiat 1347 persoane, femei 647, plasați în câmpul muncii 156, înmatriculați la cursuri de formare profesională 7 persoane.
Pentru persoanele care se orientează mai greu pe piața muncii și întâmpină dificultăți în căutarea unui loc de muncă se organizează ședințele Clubului Muncii. Numărul participanților este de 60 persoane, din ei 31 femei, 6 s-au plasat în câmpul muncii, 4 persoane au fost înmatriculate la cursuri de formare profesională.
Pe parcursul anului au fost organizate 4 seminare de instruire în tehnici şi metode de căutare a unui loc de muncă, cu participarea a 63 șomeri, din ei 38 femei, 7 s-au plasat în câmpul muncii.
AOFM prestează servicii de formare profesională persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la agenție, asigurându-le creșterea și diversificarea competențelor profesionale pentru a se integra mai ușor pe piața muncii. Programele de formare profesională asigură, conform legislației în vigoare calificarea, recalificarea și perfecționarea șomerilor și se desfășoară ținând cont, pe de o parte de cererea pieții muncii și, pe de altă parte de solicitările persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
În perioada de referință au absolvit cursuri 18 șomeri. La moment 3 șomeri urmează pregătirea profesională, iar 6 șomeri sunt în aşteptarea cursurilor.
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 s-au înregistrat  49 tineri( 27 femei), din ei 30 s-au plasat în câmpul muncii.
Lucrările publice reprezintă una din măsurile active, care contribuie la extinderea gradului de ocupare a populației și este orientată spre ameliorarea temporară a șomerilor din grupurile vulnerabile, oferindu-le un loc de muncă temporar și o sursă suplimentară de venit pentru bugetul familiei. Pe parcursul anului au fost încheiate 4 contracte cu primăriile Corjova, Ustia, Holercani și Molovata cu antrenarea a 22 șomeri, din ei 6 femei.
Stimularea mobilității forței de muncă, o măsură activă implementată pe piața forței de muncă, ce asigură încadrarea cu contract individual de muncă la un loc de muncă într-o altă localitate selectată de agenţie la o distanţă mai mare de 30 km de localitatea în care îşi au domiciliul, beneficiază de o indemnizaţie unică de încadrare egală cu un salariu mediu pe economie pentru anul precedent, iar șomerii care se încadrează cu contract individual de muncă la un loc de muncă într-o altă localitate selectată de agenţie şi, ca urmare, îşi schimbă domiciliul primesc o indemnizaţie unică de instalare egală cu 3 salarii medii pe economie pentru anul precedent.
În trim. III au beneficiat de indemnizație unică de încadrare 2 persoane și de indemnizație unică instalare 1 persoană.
Măsurile pasive de protecție socială a șomerilor presupun susținerea materială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin acordarea ajutorului de șomaj și alocației de integrare/reintegrare profesională.
Au beneficiat de ajutor de şomaj cca 345 persoane sau 47% din total şomeri aflați în evidență la 01.01.2018 și cei înregistraţi pe parcursul trim.III (total 946 persoane), constituind o scădere cu 16% faţă de anul 2017 (412 beneficiari).
Au beneficiat de ajutor de şomaj cu statut special 291 şomeri, cu 58 șomeri mai puțini comparativ cu trim.III 2017.
În anul 2018 au beneficiat de alocaţie de integrare/reintegrare profesională cca 35 persoane. Ponderea maximă din total  beneficiari de alocaţii le revine persoanelor cărora le-a expirat perioada de îngrijire a copilului – 62% (22 persoane), fiind urmate beneficiarii de alocație cu statut special -25% (9 șomeri), 13% constituie  persoanele ce nu s-au angajat în câmpul muncii dupa eliberarea din detenţie 3 persoane și cele ce nu s-au putut angaja după trecerea în rezervă după satisfacerea serviciului militar în termen (1 persoană).
 Tatiana IAȘCIUC,
șef-interimar AOFM

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Informație cu privire la activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari în trimestrul III al anului 2018 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta