Harta site-ului
Ajutor
Încep înscrierile în clasa I pentru anul şcolar 2016-2017
Încep înscrierile în clasa I pentru anul şcolar 2016-2017

Instituțiile de învățămînt din raionul Dubăsari vor organiza, în perioada de 21 - 30 martie, “Ziua ușilor deschise” pentru familiile care intenționează să își înscrie copiii în clasa I. Înscrierea în învăţămîntul primar se va efectua în perioada 1 aprilie – 24 august. Cererea-tip de înscriere se completează la sediul instituţiei de învăţămînt solicitată de părinţi. La cererea-tip vor fi anexate: o fotocopie a buletinului de identitate a părintelui / reprezentantului legal, o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, fişa medicală, Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finele grupei pregătitoare (doar pentru copiii care au frecventat grădiniţele de copii ). Copiile vor fi certificate pe baza documentelor originale de către secretariatul instituţiei de învăţămînt. 
Codul Educației prevede că școlarizarea copiilor devine obligatorie după împlinirea vîrstei de 7 ani, în clasa I fiind înscrişi, în mod obligatoriu, fără probe de concurs, toţi copiii din districtul şcolar corespunzător. Conform ordinului ministrului nr.173 din 04 martie 2016 înscrierea (la solicitarea părinţilor) în clasa I a copiilor născuţi în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2009 se va efectua fară determinarea gradului de maturitate şcolară. Şcolarizarea copiilor născuţi în perioada 01 ianuarie 2010 - 31 august 2010, care n-au frecventat grupa pregătitoare urmează să fie decisă în baza cererii părinţilor sau a altor reprezentanţi legali ai copiilor, în baza unei decizii a Comisiei raionale de școlarizare doar după ce vor fi evaluaţi de specialişti, pentru a stabili dacă sunt pregătiţi pentru studii. Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor se va face în perioada iulie – august. În cazul în care dezvoltarea psihosomatică a copiilor nu asigură parcurgerea cu succes a clasei I, sau în cazul în care părinţii doresc, aceştia pot opta pentru înscrierea copilului în grupa pregătitoare.
În situația în care într-o instituţie de învățămînt numărul cererilor va fi mai mare decît numărul locurilor disponibile, înscrierea în clasa I se va face pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile, avînd prioritate criteriul apartenenței la circumscripția școlară. (Articolul 10 din Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I).
Numărul de locuri și planul de înmatriculare va fi afișat la fiecare instituție de învățămînt, inclusiv pe site-ul acesteia, după caz, şi pe site-ul Consiliului Raional Dubăsari (http://www.dubasari.md).
Rusu Lilia,
specialist în domeniul învăţămîntului primar.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Încep înscrierile în clasa I pentru anul şcolar 2016-2017 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta