Harta site-ului
Ajutor
În speranţa accesului liber la terenurile agricole
În speranţa accesului liber la terenurile agricole

Conform planului de activitate a Direcţiei agricultură şi cadastru şi la insistenţa primarilor şi agenţilor economici din localităţile Pîrîta, Coşniţa, Pohrebea, Doroţcaia, Cocieri, Vasilevca şi Molovata-nouă, a deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol, pe data de 28.04.2017, în incinta Consiliului raional s-a petrecut şedinţa de lucru cu privire la situaţia economică a agenţilor economici şi proprietarilor de terenuri din teritoriul primăriilor din partea stîngă a rîului Nistrului, ca urmare a inderdicţiilor impuse de autorităţile transnistrene privind accesul şi prelucrarea terenurilor după traseu.
La şedinţa dată au participat dl Vasile Şova, Consilierul Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul reintegrării, dl Vasile Magu, şef Direcţie a Biroului pentru Reintegrare, dna M.Jimbei, vicepreşedintele raionului, primarii localităților și inginerii cadastrali, agenţii economici din primăriile raionului situate în partea stîngă a Nistrului, colaboratorii Direcției agricultură și cadastru.
 În cadrul şedinţei, la ordinea de zi a fost discutată întrebarea referitor la accesul şi prelucrarea terenurilor de după traseu, prin prizma implimentării condiţiilor Mecanismului aprobat de grupul de lucru în anul 2006 şi anume îndeplinirea condiţiilor punctului 3, aliniatului 2 referitor la prezentarea informaţiei părţii transnistrene a xerocopiilor contractelor de arendă şi a documentelor ce confirmă dreptul de proprietate, de oarece informaţia dată este de caracter personal este necesar de studiat modalitate de prezentare, cadru legal care permite transmiterea lor. La moment Direcţia agricultură şi cadastru dispune de aşa informaţie, care a mai fost solicitată şi anterior, însă partea trasnitreană a refuzat să o primească spre examinare. La rîndul său dl Vasile Şova a asigurat că va întreprinde toate măsurile posibile pentru soluţionarea problemei referitor la accesul la terenurile amplasate după traseu.
 Tot în cadrul şedinţei a mai fost discutată întrebarea referitor la completarea şi modificrea unor articole din Legia nr. 39 din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari. În urma discuţiilor sa hotărît privind crearea unui grup de lucru care va studia problema dată şi va veni cu propuneri concrete. Pe problemele puse în discuţie sau expus primarii şi agenţii economici.
 În pofida tuturor obstacolelor şi problemelor privind accesul la terenurile după traseu, deţinătorii de terenuri, agenţii economici nu-şi pierd speranţa de a avea acces şi de a prelucra terenurile care le aparţin.  
 
Direcţia agricultură şi cadastru.
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

În speranţa accesului liber la terenurile agricole - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta