Harta site-ului
Ajutor
În atenţia tuturor cetăţenilor – intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică
În atenţia tuturor cetăţenilor – intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică

La data de 16 martie 2013 în incinta Consiliului raional Dubăsari a avut loc şedinţa extraordinară a Comisiei sănătate publică, în cadrul căreia a fost examinată problema „Cu privire la intoxicațiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică”. Şedinţa a fost condusă de preşedintele comisiei, vicepreședintele raionului dna Maria JIMBEI. În cadrul şedinţei au fost abordate probleme ce ţin de respectarea cerinţelor întru profilaxia intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică. Raportorul M. Gherman, medic şef CSP Criuleni a menţionat neajunsurile depistate în cadrul evaluării situaţiei la 3 şcoli din raion. Membrii Comisiei au fost activi, cointeresaţi în problema abordată, venind cu propuneri concrete întru ţinerea la control a problemei nominalizate.
Problema intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în ultimele decenii a căpătat o actualitate deosebită, ca urmare a acumulării în mediul ambiant a unei cantități enorme de diverse produse chimice.
Anual în lume se înregistrează cîteva milioane de intoxicații acute cauzate de utilizarea incorectă a substanțelor psihotrope (alcool, droguri), medicamentelor, pesticidelor etc. Pesticidele în țările în curs de dezvoltare anual provoacă peste 200000 cazuri de intoxicații.
În Republica Moldova, în perioada anilor 2011-2015 s-au înregistrat 22689 de cazuri cu intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică. Din numărul cazurilor de intoxicații (IANEEC), 912 cazuri s-au soldat cu decese (4%).   
Cele mai multe cazuri (IANEEC) au fost înregistrate în 2013 – 6292.
În lunile februarie-martie anul curent, în Republică au avut loc 3 cazuri de intoxicație (IANEEC) în grup între copii școlarizați - la 23 februarie, în Liceul Teoretic Costești, raionul Ialoveni, cu un gaz necunoscut și neidentificat, adus și prin urmare agitat în școală de către un elev sub formă de „spray”, în urma căruia s-au intoxicat 36 de elevi.
La data de 3 martie anul curent, în Liceul Teoretic „Ion Creangă” din localitatea Cuizăuca, raionul Rezina, cu un preparat de uz fitosanitar, insecticid Bi-58, s-au intoxicat 14 elevi. În urma notificării și cercetării cazurilor de intoxicare, s-a constatat că o elevă din clasa a VIII-a, scoțînd din buzunarul hainei batista, din imprudență a scos și fiola cu insecticidul Bi-58, care a căzut și s-a stricat în holul liceului. Fiola a fost transmisă elevei de către o rudă (mătușă) pentru a o transmite părinților, despre ce eleva în cauză a uitat.
La 9 martie în aceeași instituție, Liceul Teoretic „Ion Creangă” din localitatea Cuizăuca, la revenirea elevilor din vacanță, situația s-a repetat, fiind internați în spitale cu simptome de intoxicație (IANEEC) 34 de elevi. 12 elevi înregistrați cu intoxicații acute în episodul întîi, s-au intoxicat repetat.
Cauza intoxicației repetate a elevilor din Liceul Teoretic „Ion Creangă” din localitatea Cuizăuca, raionul Rezina a avut loc pe motivul:
1. Efectuării necalitative a lucrărilor de igienizare.
2. Ne aerisirea frecventă a încăperilor liceului.
3. Nefuncționarea canalelor de ventilare din încăperi.
Aceasta s-a demonstrat prin analizele probelor de aer și a lavajelor colectate de specialiștii CNSP la 09.03.2016 la locul accidentului, care au confirmat concentrația neadmisă în spațiile instituțiilor de învățămînt.
Reieșind din cele expuse și în scopul neadmiterii înregistrării cazurilor de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică (IANEEC) în instituțiile de învățămînt primar și secundar, Comisia raională  sănătate publicăD E C I D E:
I. Administrațiile publice locale nivelul I:
1. Vor interzice achiziționarea, păstrarea și utilizarea preparatelor de uz fitosanitar (PUF), în lipsa autorizației sanitare, fitosanitare etc.
2. Vor interzice de comun cu organele de drept, comerțul cu PUF în locuri și încăperi neautorizate.
3. Vor întreprinde măsuri pentru realizarea Programului teritorial „Privind controlul alcoolului pentru anii 2012-2020” aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.01-20 din 06.03.2013.
4. Vor interzice categoric comercializarea băuturilor alcoolizate la o distanță mai mică de 50m de la hotarul instituțiilor de învățămînt de toate categoriile.
5. Vor pune în discuție la ședințele consiliilor locale, problemele de sănătate ce țin de intoxicațiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, cu aprobarea planurilor de măsuri profilactice pentru neadmiterea complicațiilor în acest domeniu.
 
II.  Direcţia  învăţămant general  (dna L. Braduceanu):
1. Vor organiza desfășurarea săptămînii de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (pesticidelor, PUF), 16-24 martie 2016 cu genericul „Protejați sănătatea – nu utilizați pesticide”.
2. Vor organiza în permanență, la orele de dirigenție, discuții cu elevii în cadrul studierii temelor specifice la disciplinele școlare cu privire la importanța modului sănătos de viață, a protecției sănătății proprii, dar și a celor din jur.
3. Vor organiza prin intermediul lucrătorilor medicali din instituțiile de învățămînt, IMSP–din raion, petrecerea lecțiilor, prelegerilor, seratelor tematice, perfectarea buletinelor sanitare cu participarea elevilor din licee, gimnazii, școli primare cu genericul:
-   Problema intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică.
-   Pericolul preparatelor de uz fitosanitar (PUF) pentru sănătate, Protejați sanătatea – nu utilizați pesticide.
-   Pericolul consumului de alcool și droguri pentru organismul uman.
4. Vor întreprinde măsuri pentru revizuirea  canalelor de ventilare naturală a cabinetelor și a sălilor de studii, încăperilor auxiliare, instalațiilor de ventilație mecanică prin aspirație din cabinetele de chimie și fizică, atelierelor de prelucrare a lemnului și metalului, bucătăriilor.
5. Vor organiza școlarizarea personalului tehnic al instituției de învățămînt la compartimentul aerisirii zilnice a încăperilor de studii și auxiliare, realizarea măsurilor de dezinfecție, dezinsecție și dezactivare.
6. Vor întreprinde măsuri pentru amenajarea cabinetelor și laboratoarelor de chimie și fizică în strînsă concordanță cu prevederile Regulilor și normativelor sanitare „Igiena instituțiilor de învățămînt primar, gimnazial și liceal” aprobate prin Hotărîrea Medicului Șef Sanitar de Stat al Republicii Moldova nr. 21 din 29 din 29 decembrie 2005.
7. Vor interzice petrecerea orelor practice în cabinetele care nu sunt dotate cu apă curgătoare, sistem de canalizare, sistem de ventilare mecanică prin aspirație. La fel, în mod obligatoriu, se vor asigura cu sistem de ventilație mecanică locală în atelierele de lemnărie, lăcătușărie, în bucătărie.
8. Vor efectua inventarierea reactivelor şi substanţelor chimice din laboratoarele de chimie, fizică cu realizarea gestionării corecte a acestora.
9. Vor verifica și monitoriza în permanență situația privind posibila apariție a riscurilor de  intoxicație de orice gen, prevenind în permanență apariția acestora.
10. Vor întreprinde măsuri pentru dotarea tehnică a instituției de învățămînt, în conformitate cu prevederile legislației (ventilare, apă, canalizare, energie termică, electrică, utilaj, inventar, mobilier etc.), asigurînd buna desfășurare a procesului de învăţămînt, eliminînd riscurile pentru sănătatea copiilor.
11. Vor întreprinde măsuri de lichidare a surselor de intoxicare, cu semnalarea de urgență la CSP, Protecția civilă și Situații Excepționale în caz de urgențe de sănătate;
 
III.  IMSP CS (dl V. Sima), CSP (dl M. Gherman):
1. Vor reactualiza planurile de pregătire, răspuns la urgenţele de sănătate publică si vor completa echipele primare de intervenţie medicală din cadrul instituţiilor cu personal medical instruit.
2. Vor completa echipele primare cu echipament conform ordinului MS RM nr.1505 din 31.12.2014.
3. Vor organiza desfășurarea Săptămînii de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (16 - 24 martie), cu genericul „Protejați sănătatea – nu utilizați pesticidele”.
4. Organizarea și desfășurarea în teritoriile deservite a activităților ce țin de sensibilizarea populației și agenților economici, privind utilizarea rațională a pesticidelor pentru tratarea plantelor prin discuții publice, instruiri etc.
5. Vor organiza concursuri și lecții în cadrul liceelor, gimnaziilor, școlilor primare, prelegerilor în colectivitățile agricole, privind promovarea produselor bio, ecosistemului fără pesticide.
6. Vor asigura examinarea medicală profilactică obligatorie la angajarea în muncă și periodică a lucrătorilor care sunt supuși acțiunii factorilor nocivi și nefavorabili, inclusiv și prin intermediul Secției consultative a SR Criuleni.
7. Vor asigura realizarea prevederilor Programului teritorial „Privind controlul alcoolului pentru anii 2012-2020”, aprobat prin decizia Consiliului Raional nr. 01-20  din 06.03.2013
III. Direcţia agricultură şi cadastru (dl S. Guvir); Direcţia economie, buget şi finanţe (dna L. Cazac), agenții economici utilizatori de PUF (preparate de uz fitosanitar), Direcţia raională siguranţă animalieră (dl A. Spiridonov):
1. Vor asigura păstrărea PUF doar în depozite specializate, autorizate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
2. Vor asigura depozitele cu substanțe dezactivate pentru neutralizarea pesticidelor (var stins, sodă calcinată, clorură de var ș.a.).
3. Vor interzice categoric transportarea pesticidelor împreună cu produsele alimentare și în transport public.
4. Vor angaja personal antrenat în lucrările cu produsele de uz fitosanitar (permanent sau temporar) numai în baza controlului medical obligatoriu și numai a persoanelor ce au atins vîrsta de 18 ani.
5. Vor asigura respectarea regulilor de securitate la lucrările cu PUF și îndeplinirea prevederilor  Regulamentului nr. 231 din 28.11.2003 MO nr. 218 din 03.12.2004 art. Nr. 461.
 
IV. Centrul sănătate publică (dl M. Gherman) Direcţia raională siguranţa alimentelor (dl A. Spiridonov), Serviciul ecologic (dl V. Chirilov), Serviciul pentru situații excepționale (dl S. Gatman):
1. Vor asigura monitorizarea și controlul de rigoare, conform abilităților de serviciu, al obiectivelor semnificative din punct de vedere al profilaxiei (IANEEC) intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, cu întreprinderea măsurilor ce se impun.
 
Maria JIMBEI,
Preşedintele Comisiei raionale sănătate publică

Vicepreşedintele raionului

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

În atenţia tuturor cetăţenilor – intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta