Harta site-ului
Ajutor
În atenția producătorilor și procesatorilor de struguri
În atenția producătorilor și procesatorilor de struguri

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Dubăsari (DRSA) vă informează, pentru a putea comercializa strugurii destinați procesării este obligatoriu să fiți înregistrați în registrul operatorilor din domeniul fitosanitar conform art. 24 a Legii 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară.
Atestarea corespunderii loturilor de struguri cu normativele sanitare se efectuează în baza încercărilor de laborator acreditat în acest sens. 
La solicitarea agentului economic, corespunderea poate fi atestată suplimentar prin certificatul de inofensivitate. Conform cap. V art.23 pct.(1) a legii 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți.
1. Certificatul de inofensivitate se eliberează la solicitare în baza rezultatelor încercărilor de laborator sau în baza declarației pe propria răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. Conform cap. V art.23 pct.(1¹) al legii 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți
a. Pentru efectuarea încercărilor de laborator în scopul eliberării certificatului de inofensivitate, producătorul de struguri trebuie să se adreseze cu o solicitare de prelevare a probelor de struguri la Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor în raza căreia se află plantația de struguri. După prelevare și întocmirea procesului verbal de prelevare de către inspectorul din domeniul siguranței produselor alimentare proba este transmisă într-un laborator acreditat. Doar după primirea rezultatelor încercărilor de laborator cu rezultate negative producătorului i se eliberează certificatul de inofensivitate în baza căruia pot fi comercializați strugurii.
b. Eliberarea certificatului de inofensivitate în baza declarației pe proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți.
Declarația pe proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți este un document oficial, prezentat de către agentul economic subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, prin care declarantul confirmă respectarea regulilor corespunzătoare. (modelul declarației este prevăzut în anexa nr.1 a Ordinului ANSA nr. 253 din 02.09.2016.
Conform cap. V art.23¹ pct.(3) a) și b) a legii 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți declarația pe propria răspundere depusă de producător care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar și fertilizanți este însoțită de următoarele documente:
- copiile de pe registrele de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pe anul respectiv, înregistrate și sigilate la subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
- copiile de pe bonurile sau de pe facturile fiscale care confirmă procurarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.
Doar după prezentarea acestor documente unde sunt respectate toate condițiile de tratare și termenii de așteptare până la recoltare producătorului i se eliberează certificatului de inofensivitate în baza declarației pe proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți, cu care poate comercializa strugurii.
                                                                                                             DRSA Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

În atenția producătorilor și procesatorilor de struguri - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta