Harta site-ului
Ajutor
Focar de Pesta Porcină Africană în s. Stepanovca, regiunea Odesa (la 1,5 km de hotarul Republicii Moldova)
Focar de Pesta Porcină Africană în s. Stepanovca, regiunea Odesa (la 1,5 km de hotarul Republicii Moldova)

   La data de 25 martie 2016 în incinta Consiliului raional Dubăsari a avut loc şedinţa extraordinară a Comisiei sănătate publică, în cadrul căreia a fost examinată problema Cu privire la măsurile de prevenire a Pestei Porcine Africane, în localităţile raionului Dubăsari şi aprobarea  Programului de biosecuritate a efectivelor de porcine din r. Dubăsari 
 Şedinţa a fost condusă de preşedintele comisiei, vicepreședintele raionului dna Maria JIMBEI.
  În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 53, l. d, m, cu referire la prevederile art. 7, litera b, art. 9, litera b şi art. 29 ale Legii Nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, Anexa nr. 2 a Hotărîrii Guvernului Nr. 481 din 29.03.2008 cu privire la aprobarea normei sanitar veterinare privind stabilirea prevederilor specifice de control al Pestei Porcine Africane şi ţinând cont de informaţia prezentată de către Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Dubăsari despre notificarea oficială a OIE de către autoritatea Veterinară a Ucrainei a unui focar de Pesta Porcină Africană în s. Stepanovca, regiunea Odesa (la 1,5 km de hotarul Republicii Moldova) ;
        În scopul prevenirii pericolului la care sunt expuse porcinele domestice şi sălbatice, precum şi întru aprobarea măsurilor de biosecuritat, pentru a elimina la maxim posibilitatea pătrunderii virusului în efectivele de porcine din raionul Dubăsari, avînd în vedere raportul prezentat de către Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Dubăsari (dl. A. SPIRIDONOV), Comisia Raională Sănătate Publică a decis :

1.Se ia act de informaţia prezentată.
2. Se aprobă programul de masurii de biosecuritate a efectivelor de porcine din raionul Dubăsari.
3 Se pune în sarcina deţinătorilor de animale:
        3.1 Îndeplinirea măsurilor de biosecuritate în exploataţiile individuale, care vor include următoarele activităţi :
       3.2 Verificarea zilnică a stării de sănătate a porcinelor domestice în localităţi de către deţinătorii de animale şi supravegherea stării sănătăţii mistreţilor în teritoriul raionului de către angajaţii ocolului silvic, iar în caz de suspiciune, în regim de urgenţă să anunţe subdiviziunele teritorială a DRSA Dubăsari, Serviciul Sănătatea şi Bunăstarea Animală la următoarele numere de contact : tel fix. 024843149; 024855280; 024855450; mob.  076780401; 076780406; 076780407. tel. medicilor veterinari de liberă practică : 060206154; 069708575; 069026671.

 1. Evidenţa strictă a porcinelor din exploataţiile individuale;
 2. Supunerea crotalierii şi înregistrării a tuturor porcinelor ;
 3. Mişcarea, transportarea, comercializarea şi sacrificarea porcinelor se va efectua numai cu acordul şi sub supravegherea medicilor veterinari oficiali şi celor de liberă practică;
 4. Accesul liber în exploataţiile de porcine şi supunerea acestora pentru imunizare contra Pestei Porcine Clasice de către medicii veterinari de liberă practică;
 5. Anunţarea medicilor veterinari de liberă practică despre orice caz de suspiciune de boală a porcinelor domestice.
      3.3. Agenţii economici vor executarea întocmai prevederile Planului de biosecuritate a exploataţiilor comerciale de animale.
 1. Se pune în sarcina Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Dubăsari (dl A Spiridonov).
 2. Monitorizarea zilnică a şeptelului de animale;
 3. Informarea de comun cu DAC( dl.S  Guvir) a deţinătorilor de animale şi conducătorilor de gospodării corporative de porcine despre pericolul şi riscul apariţiei Pestei Porcine Africane prin serviciile mass-media locală şi locuri publice;
 4. Supravegherea activă a efectivelor de porcine din localităţi şi exploataţiile comerciale  (colectarea probelor de ser sangvin pentru detectarea anticorpilor la Pesta Porcină Africană) efectuată de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi;
 5. Asigurarea cu echipament de dezinfecţie, echipament de protecţie şi necesarul utilaj pentru eradicarea unui eventual focar de Pestă Porcină Africană;
 6.  Informarea în mod de urgenţă a Comisiei Raionale SănătatePublică şi a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor despre orice caz de suspiciune referitor la Pesta Porcină Africană.
 1. Autorităţiile Administraţiei publice locale, Întreprinderea Ocolul Silvic, conducătorii gospodăriilor corporative:
 2. Vor aproviziona cu materiale şi echipamente de protecţie în stoc necesare pentru gestionarea unui eventual focar de Pestă Porcină Africană în teritoriul localităţilor raionului;
 3. Vor informa Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Dubăsari despre toate cazurile de morbiditate şi mortalitate a porcinelor domestice şi mistreţilor;
 4. Vor  aduce în ordine locurile special amenajate pentru nimicirea cadavrelor ( groapa Bekari, cimitirile pentru animale).
 5. Vor informa deţinătorii de animale despre pericolul apariţiei Pestei Porcine Africane;
 6.   Vor întreprinde măsuri pentru îndeplinirea demersurilor referitor la prevederile Manualului Operaţional şi Planului de Contingenţă pentru lichidarea Pestei Porcine Africane;
 7.  Inspectoratul de Poliţie Dubăsari (dl. Trocin Cazimir.), de comun cu alte servicii de resort,
  1. Va  intensifica controale privind traficul ilegal de porcine, produse şi subproduse obţinute de la acestea, identificarea colectorilor de animale ce activează ilegal şi tragerea la răspundere a acestora, precum şi întreprinderea măsurilor pentru contractarea circulaţiei necontrolate a animalelor, iar în caz de depistare a unor fapte ilegale să informeze în mod de urgenţă  Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor  Dubăsari.
 1. Responsabilii de  la Ocolul Silvic din teritoriu;
  1. Va intensifica controalele de migrare a mistreţilor din raionele vecine şi vor spori supravegherea acestora în vederea depistării precoce a animalelor bolnave sau moarte, precum şi notificarea obligatorie în caz de suspiciune de boală la Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor  Dubăsari, precum şi efectuarea cartografierii efectivelor de animale sălbatice receptive la Pesta Porcină Africană, efectuarea demersurilor către DRSA Dubăsari privind acţiunile de vînătoare la care să participe medicii veterinari desemnaţi de şeful DRSA Dubăsari, care vor avea responsabilitatea examinării vînatului şi recoltării de probe pentru cercetări de laborator.
 2. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina Preşedintelui Comisiei Raionale Sănătate Publică, dna Maria JIMBEI.
 
                                                                              Maria Cara, secretarul Comisiei Raionale Sănătate Publică

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Focar de Pesta Porcină Africană în s. Stepanovca, regiunea Odesa (la 1,5 km de hotarul Republicii Moldova) - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta