Harta site-ului
Ajutor
Evaluarea continuă în instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar
Evaluarea continuă în instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar

În perioada 21 - 23 august a.c., în conformitate cu prevederile legale ce ţin de pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru anul de studii 2019 – 2020 şi a Dispoziţiei Preşedintelui raionului Dubăsari nr. 89 – n din 16 august 2019 s-a organizat evaluarea pregătirii instituţiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar pentru noul an de studii 2019 - 2020. Comisia de evaluare şi apreciere a pregătirii instituţiilor educaţionale către noul an şcolar 2019-2020 a evaluat starea generală a instituţiilor şi a terenului aferent din preajmă. Aprecierea instituţiilor s-a făcut conform punctajului stipulat în Dispoziţia nominalizată mai sus de la 0 până la 10 puncte. În viitorul apropiat vor fi evaluate fişele estimative prezentate de către fiecare membru al comisiei şi, în final, va fi apreciat cu notele corespunzătoare nivelul pregătirii fiecărei instituţii de învăţământ preşcolar şi preuniversitar. Nota obţinută va fi media instituţiei evaluate. Preşedintele comisiei de evaluare, Doamna M. Jimbei, va prezenta Preşedintelui raionului, Domnului Grigore Policinschi, materialele şi informaţia privind activitatea curentă şi rezultatele evaluării din teritoriu, înaintând propuneri ce ţin de aprecierea rezultatelor pe fiecare instituţie. De asemenea, parţial, Raportul va fi prezentat la Conferinţa pedagogică din 13 septembrie a.c. În urma evaluării s-a constatat că majoritatea instituţiilor, deşi au avut surse financiare limitate la capitolul "Reparaţii", au reuşit să finalizeze activităţile de reparaţie şi, la ziua de azi, majoritatea şcolilor şi a grădiniţelor sunt gata de activitate în noul an de studii 2019 - 2020. Sunt şcoli care au început activităţi de reparaţii capitale şi, în ciuda împrejurărilor create, la 02 septembrie vor începe activitatea educaţională. Doamna Braducean Larisa, şef Direcţie Învăţământ General Dubăsari, aduce mulţumiri tuturor managerilor şcolari şi preşcolari pentru atitudine şi responsabilitate managerială în scopul pregătirii instituţiilor de învăţământ către noul an şcolar. În acelaşi context, membrii Comisiei de evaluare au depus efort în scopul evaluării calitative a pregătirii înstituţiilor de învăţământ către noul an şcolar, manifestând responsabilitatea în timpul evaluării.

                                                                                                                            Violeta Nakai -Tolstenco,                                                                                                              şef Secţie politici educaţionale şi management economic,    Direcţia Învăţământ General Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Evaluarea continuă în instituţiile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta