Harta site-ului
Ajutor
Etica în afaceri - necesitate pentru dezvoltarea antreprenoriatului
Etica în afaceri - necesitate pentru dezvoltarea antreprenoriatului

La data de 12.07.2016 în incinta IP IARD s-a desfăşurat seminarul cu tematica „Etica în afaceri”, formator A.Negruţă. În cadrul seminarului au fost abordate următoarele aspecte: natura şi esenţa eticii în afaceri, etica managerială, codurile de etică, eticheta omului de afaceri, arta comunicării în afaceri.
Etica afacerilor studiază principiile şi regulile care trebuie să guverneze procesele manageriale şi conduita corectă în afaceri.
“A stabili însă ce este şi ce nu este etic în afaceri este adesea foarte dificil, deoarece standardele morale diferă de la un individ la altul, de la o comunitate la alta, în funcţie de sistemele etice de viaţă, de valorile sau de priorităţile pe care se fundamentează” spune Dl.Negruţă.
Agenţii economici au fost instruiţi despre domeniile la care se referă responsabilităţile etice ale firmei şi aspectele implicate:

  • clienţii (calitatea produselor şi serviciilor; informaţii asupra conţinutului produselor; preţul; responsabilităţi şi servicii după vânzare; rezolvarea reclamaţiilor);
  • salariaţi (tratarea echitabilă în probleme de angajare, promovare, concediere, salarii, premii, sancţiuni);
  • proprietari (profituri, riscuri, promovarea intereselor acestora; informarea lor corectă privind situaţia existentă);
  • furnizori (condiţiile de achitare, schimb de informaţii, calitatea produselor);
  • concurenţi (metode de competiţie, stimă reciprocă);
  • comunitate (protejarea mediului, sprijin bănesc şi material pentru servicii de sănătate, educaţie, învăţământ, cultură).
Al.Negruţă spune : „Cu siguranţă orice antreprenor are clienţii săi  sau este în căutarea lor. De aceea este foarte important să se ţină cont de regula celor 5”i” :
  1. clienţi individuali /2.clienţi industriali/ 3.clienţi intermediari / 4.clienţi instituţionali / 5.clienţi internaţionali.
Totodată, formatorul a subliniat importanţa analizei etapelor de cumpărare a clienţilor şi cum agenţii economici în calitate de furnizori de produse sau servicii trebuie să reacţioneze pentru a-şi fideliza clienţii.
Aducem  sincere mulţumiri Dlui Al.Negruţă pentru petrecerea seminarului  şi tuturor participanţilor pentru atmosfera lucrativă creată.
                                                                                            Eugenia Nirca, administrator IP IARD

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Etica în afaceri - necesitate pentru dezvoltarea antreprenoriatului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta