Harta site-ului
Ajutor
Eficienţa învăţării vine din abordarea şi rezolvarea problemelor
Eficienţa învăţării vine din abordarea şi rezolvarea problemelor

La data de 05 martie 2020, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei s-a desfăşurat o şedinţă de lucru cu participarea şefilor Organelor Locale de Specialitate din raioanele republicii. La şedinţă s-au pus în discuţie perspectivele de dezvoltare și prioritățile de activitate pentru anul 2020, în domeniul învățământului general ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. A prezidat şedinţa Domnul Ministru, Corneliu Popovici, care a menţionat diverse aspecte importante din domeniul educaţiei. Au fost menţionate problemele ce ţin de: formula de finanţare a şcolilor, alimentaţia copiilor, asigurarea cu manuale, atragerea şi menţinerea profesorilor debutanţi. De asemenea, Domnul Ministru a atenţionat prezenţa la şedinţă despre faptul că este foarte important de prevenit diverse boli, inclusiv CORONA VIRUS. A pus în sarcina şefilor de direcţii de a monitoriza procesul de combatere a virusului şi anume prin respectarea igienei personale, în primul rând, aerisirea, dereticarea cu dezinfectanţi, anularea excursiilor în timpul vacanţei, contactul cu oameni necunoscuţi, deplasările, diminuarea riscurilor. Doamna Secretar de Stat în Domeniul Educaţiei, Grîu Natalia, în discursul Dumneaei a menţionat faptul că, la moment, cel mai sensibil subiect este viaţa şi securitatea copiilor, de care suntem cu toţii responsabili. De asemenea, Doamna Grîu Natalia a menţionat faptul că s-au organizat circa 1500 de formări, toate în favoarea copiilor, care sunt multe la număr, şi necesită rezultate şi continuitate. Au fost instruiţi peste 7000 de angajaţi în domeniul extracurricular şi că acest domeniu se va extinde. Domnul şef Direcţie învăţământ general, Crudu Valentin, a menţionat faptul că învăţământul extraşcolar se desfăşoară şi în perioada vacanţelor şi, de curând, va apărea Regulamentul – cadru pentru învăţământul extraşcolar şi va fi pilotat în unele raioane. De asemenea a menţionat faptul că manualele şcolare nu trebuie depozitate, ci repartizate imediat prin şcoli. Editarea manualelor necesită un proces îndelungat şi anume minimum 18 luni. De asemenea a menţionat faptul că Consiliul Naţional pentru aprobarea manualelor trebuie să fie funcţional. Deja a fost aprobat tirajul pentru manualul de limba străină. Funcţionalitatea prevederilor bucură şi încurajează implementarea actelor normative în vigoare. Domnul Crudu a mai menţionat faptul că alimentaţia elevilor de la clasele a V-a – a IX-a va începe de la 01 septembrie şi deaceea este nevoie de renovarea, dotarea cantinelor şcolare pentru a asigura alimentaţia calitativă. Vor fi pauze de 15 – 20 minute ca elevii să aibă timp de a lua masa. Şi pe viitor elevii vor fi alimentaţi în sumă de 12 lei nu de 8,80. Dacă cantinele nu-s pregătite, MECC va interveni cu susţinere financiară. Problema financiară în şcoli ţine mai mult de dorinţa de a deschide clase de liceu cu 10 copii. Doamna Catanoi Victoria, reprezentant al Secţiei financiar administrative, a prezentat în program PPT obiective parvenite din teritoriu, în baza cărora şi-a construit discursul. Problemele abordate ţin de finanţarea per elev, bugetul şcolilor, alocaţiile financiare, numărul de şcoli, transferuri de la bugetul de stat, elemente noi în bugetul 2020, reţelele de clase şi elevi ş.a. Doamna Lungu Corina, consultant principal al MECC, a prezentat stipulările Ordinului MECC nr. 70 din 30 ianuarie 2020 şi a prezentat elementele de noutate din Regulamentul cu privire la evaluarea şi notarea rezultatelor învăţării, promovarea şi absolvirea în învăţământul primar şi secundar. Am expus succint doar un şir de probleme abordate în cadrul şedinţei organizată de către reprezentanţii MECC în incinta IŞE.

Violeta TOLSTENCO,
Şef Secţie politici educaţionale şi management economic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Eficienţa învăţării vine din abordarea şi rezolvarea problemelor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta