Harta site-ului
Ajutor
Educaţie pentru toţi- educaţie pentru fiecare
Educaţie pentru toţi- educaţie pentru fiecare

„ Tratează-i pe oameni ca şi cum ar fi ceea ce ar fi  trebuit să fie şi ajută-i să devină ceea ce sunt capabili să fie.”   ( J. Von Goethe)


Conform planului de activitate al Serviciului de asistenţă psihopedagogică, au fost realizate vizite de lucru în gimnaziul Pîrîta şi liceul teoretic Holercani cu scopul acordării asistenţei metodologice cadrelor didactice şi asistenţă educaţională copiilor ce necesită cerinţe educaţionale speciale. Educaţia incluzivă nu semnifică o favoare făcută unor categorii de copii, ci o oportunitate pentru orice instituţie educaţională de a-şi optimiza activitatea. Procesul de incluziune implică participarea mai multor persoane din diverse domenii, elevii cu CES nu sînt numai responsabilitatea învăţătorului la clasă, dar a întregului corp profesoral. Copiii implicaţi în proces, fie că sunt cu dizabilităţi sau nu, devin mai receptivi faţă de ceilalţi, dar şi faţă de ei, mai responsabili, mai empatici şi, astfel, mai pregătiţi pentru incluziune socială, pentru o lume caracterizată de diversitate. Abordarea individuală a copiilor duce la eficientizarea demersului educaţional, facilitează procesul de predare - învăţare. Dacă un copil, indiferent de nivelul de dizabilitate, are probleme în procesul de cunoaştere şi învăţare, atunci profesorul îl ajută să depăşească anume această dificultate, dacă copilul se confruntă cu impedimente de ordin social sau comportament, atunci cadrul didactic îşi orientează efortul spre a-l susţine sub acest aspect, strategiile didactice  utilizate de profesori la lecţii variază de la caz la caz. În procesul de asistare la lecţii s-a observat că, copiii cu cerinţe educaţionale speciale sînt ghidaţi eficient de cadrele didactice de sprijin şi profesori pentru a le ajuta să-şi depăşească barierele din calea învăţării şi să se  încadreze în activitatea şi în colectivul clasei.  Cadrele didactice sunt o verigă activă în procesul de implementare a planului educaţional individualizat, ei cunosc particularităţile acestor copii, specificul lucrului cu ei, folosesc metode şi tehnici de lucru care î-i ajută să devină participanţi activi la procesul de instruire şi educaţie. Asistînd la lecţiile de matematică, română, istorie am fost plăcut surprinşi de utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare abordate de către profesorii: Verlan Ludmila, Andronatiev Carolina (gimnaziul Pîrîta), Sandulescu Valentina, Gavrilovici Ana (LT Holercani). În cadrul orelor, elevilor li s-a oferit material didactic adaptat cerinţelor lor, copiii s-au implicat cu plăcere în activităţi de grup, au lucrat  în perechi. Cadrele didactice de sprijin: Sandu Romina, Popuşoi Ana, participă la activităţile din clasă  împreună cu profesorii, acordînd ajutor copiilor care au anumite dificultăţi în receptarea şi înţelegerea materiei predate sau în realizarea sarcinilor. Pe lîngă suportul acordat la ore, cadrele didactice de sprijin organizează activităţi individuale în funcţie de necesităţile de reabilitare şi recuperare ale elevilor cu CES, ajută copiii să-şi dezvolte pe deplin capacităţile proprii.
Putem menţiona cu desăvîrşire că, incluziunea şcolară în instituţiile de învăţămînt din raionul Dubăsari preia din ce în ce mai mult o amploare de calitate acolo unde profesorul de la clasă îşi îndeplineşte misiunea sa de pedagog cu o mare responsabilitate şi dragoste faţă de copii. Ne bucurăm că fiecare elev are posibilitatea de a creşte, de a se dezvolta şi de a se simţi apreciat şi important mergînd la şcoală.
                                                                                                        Irina POTOROCA,
Serviciul asistenţă psihopedagogică

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Educaţie pentru toţi- educaţie pentru fiecare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta