Harta site-ului
Ajutor
Educarea valorilor general umane la elevi în cadrul orelor de dirigenţie şi a activităţilor extracurriculare
Educarea valorilor general umane la elevi în cadrul orelor de dirigenţie şi a activităţilor extracurriculare

„Uită-te în jurul tău şi mulţumeşte-i lui Dumnezeu
 pentru toate condiţiile minunate pe care le-ai primit
 în scurta ta viaţă aici pe pământ”  
 

Conform planului de activitate al Secţiei Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă din cadrul DÎG, la 30 noiembrie 2016, în incinta L.T. Holercani, s-a desfăşurat seminarul teoretico-practic cu directorii adjuncţi pentru lucrul educativ din r.Dubăsari. Seminarul cu subiectul „Educarea valorilor general umane la elevi în cadrul orelor de dirigenţie şi a activităţilor extracurriculare” s-a realizat conform programului de lucru în două etape.
În prima parte a seminarului directorii au asistat la orele publice educative în (cl. a II-a, III-a, IV-a,V-a, VI-a, VII-a,VIII-a, X-a şi a XII-a), prezentate de profesorii şi învăţătorii diriginţi, care în urma analizei au fost apreciate de către directorii adjuncţi cu calificativul „foarte bine” (diriginţii-Porubin M., Rotari N., Moisei N., Porubin A., Buzgan O.,), calificativul „bine” (diriginte- Porubin I.) şi calificativul „excelent” (diriginţii - Bejan A., Bodean Maria, Rotari I.)
Apogeul seminarului l-a constituit activitatea extradidactică „Ţara mea - Moldova mamă”, organizată de directorul adjunct pentru educaţie Sandu Angela în parteneriat cu profesorul de educaţie muzicală şi dans. Deschiderea activităţii s-a realizat de către băieţii şi fetele ce au cîntat la fanfară 2 cîntece frumoase cu referire la plaiul natal, dirijată de conducătorul artistic N.Jelauc. Pe parcursul activităţii elevii au demonstrat mai multe abilităţi educative: cei de la cercul de dans, conducător Bodean Maria, au dansat hora, fetele de la cercul de artă au cîntat la fluiere doine ale neamului moldovenesc, conducător N.Jelauc. Elevii liceului, au condus şi prezentat activitatea de pe scenă excelent de parcă erau artişti de teatru, demonstrînd   importanţa  valorilor naţionale şi locale de care trebuie să se conducă fiecare dintre noi. S-a finisat activitatea cu cîntecul „Moldova mea” realizat de toţi elevii participanţi la ora extracurriculară.
La finele seminarului participanţii au rămas încîntaţi de cele văzute şi au mulţumit colectivului de elevi şi profesori în imaginea directorului de liceu dna Rotari Tamara, directorului adjunct pentru lucrul educativ dnei Sandu Angela, pentru buna organizare şi desfăşurare a seminarului raional, care a fost apreciat cu calificativul „excelent”. Dascălii din Liceul Teoretic Holercani au demonstrat că sunt sculptori de caractere, de valori morale, purtînd-ui cu grijă pe elevi pe cărările deschise ale sufletului, pentru că „vorba bună, zîmbetul şi fapta binevoitoare sînt raze ale soarelui răsfrînse în inima omului”.
Nicolae ROZNERIŢA
Specialist, metodist-coordonator
DÎG Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Educarea valorilor general umane la elevi în cadrul orelor de dirigenţie şi a activităţilor extracurriculare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta