Harta site-ului
Ajutor
Ședința ordinară operativă a conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional Dubăsari din data de 6 august
Ședința ordinară operativă a conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional Dubăsari din data de 6 august

Conform planului de activitate al Consiliului raional Dubăsari și al programului de lucru al conducerii raionului, astăzi luni 6 august curent, s-a desfășurat ședința operativă cu şefii subdiviziunilor Consiliului raional care a fost condusă de către Preşedintele raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI.
În cadrul şedinţei operative au fost aduse la cunoștință cele mai importante evenimente și măsuri care au avut loc săptămâna trecută.
Astfel, Direcția agricultură și cadastru a informat că săptămâna trecută, și anume din data de 01 august a fost restabilit accesul la terenurile agricole din raionul Dubăsari, dar totuși, a menționat dl Serghei GUVIR, șef Direcția agricultură și cadastru, au mai rămas unele elemente care trebuie revăzute în ceea ce privește și accesul la alte porțiuni de terenuri neagricole, care se află la evidența primăriilor noastre.
Direcția învățământ general a adus la cunoștința celor prezenți despre rezultatele la sesiunea suplimentară a examenului de Bacalaureat 2018, unde din cei 29 de candidați restanțieri, 15 au promovat examenul cu success. Astfel anul acesta, după cum a menționat dna Larisa BRADUCEAN, șef Direcția învățământ general, avem cel mai reușit rezultat de promovare a examenului de BAC din ultimii ani. Tot din cadrul direcției date a mai fost adus la cunoștință un rezultat benefic și anume, Serviciul asistență psihopedagogică, șef Tatiana LUNGU,  a câștigat un proiect din partea Ambasadei Republicii Cehe, de acordare a serviciilor specializate elevilor, care va fi implementat în parteneriat cu instituția de învățământ L.T. Ion Creangă c. Coșnița și se va desfășura în perioada lunilor septembrie- decembrie 2018.
Au fost prezentate și alte informații ce țin de activitățile desfășurate în cadrul celorlalte direcții și secții, dar cel mai important rezultat de săptămâna trecută este succesul raionului Dubăsari în ce privește finalizarea lucrărilor de reparație a drumurilor în cadrul programului ”Drumuri bune pentru Moldova”. Este un rezultat frumos, a precizat președintele raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI, care a informat pe toți cei prezenți că, raionul Dubăsari este primul raion din Moldova care a finalizat aceste lucrări, și pentru a se asigura de calitatea acestora, cu o vizită de lucru, în teritoriul raionului Dubăsari s-a aflat Ministrul Economiei și Infrastructurii dl Chiril GABURICI.
De asemenea, au fost prezentate informații și au fost date propuneri pentru planul de lucru al Președintelui raionului pentru săptămâna curentă.
Tot odată, domnul președinte a solicitat și a atras atenția la obligațiunea fiecărei subdiviziuni din cadrul Consiliului raional Dubăsari de a înregistra scrisorile parvenite în adresa lor, invitațiile și deplasările la seminare/instruiri, la cancelaria din cadrul Aparatului președintelui, Secția informare, transparență și relații cu publicul.   

Tatiana GHERB,
Administrator principal baza de date
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Ședința ordinară operativă a conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional Dubăsari din data de 6 august - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta