Harta site-ului
Ajutor
Ședința ordinară a Consiliului Raional Dubăsari din data de 22 martie
Ședința ordinară a Consiliului Raional Dubăsari din data de 22 martie

La data de 22 martie curent, cu începere de la orele 10:00, în sala mare de şedinţe a Centrului de odihnă pentru copii şi tineret – Prietenia din satul Coşniţa, s-a convocat ședința ordinară a Consiliului raional Dubăsari cu 29 de proiecte de decizii propuse pe ordinea de zi. Din acestea au fost acceptate spre votare doar 27, două proiecte fiind respinse.
Ședința a fost prezidată de dl Vasile GULICA, consilier raional. În sală au fost prezenți 23 din cei 27 de consilieri raionali, raportorii de proiecte, șefii de secții și direcții, reprezentanții instituțiilor subordonate a Consiliului raional Dubăsari, primarii localităților, persoane fizice ș.a.
Ședința a început cu un moment plăcut de felicitare a domnului consilier raional Alexei SCAUN cu ocazia frumosului jubileu de 65 de ani.
În linii generale ședința dată, a fost una productivă cu aprobarea celor 27 de decizii, şi anume:
01. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018.
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului
02. Cu privire la examinarea raportului de activitate a Preşedintelui raionului pentru anul 2018
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului
03. Cu privire la examinarea raportului de activitate a vicepreşedinţilor raionului pentru anul 2018.
Raportori: M. Jimbei, Vicepreşedintele raionului domeniul social
V. Sandul, Vicepreşedintele raionului domeniul agriculturii
S. Berzan, Vicepreşedintele raionului domeniul investiţional
04. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei economie, buget şi finanţe.
Raportor:L. Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe
05. Cu privire la activitatea IP „Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” pentru anul 2018 şi sarcinile prioritare pentru anul 2019.
Raportor: G. Sandu, administrator Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari
06. Cu privire la realizarea programului investiţional pentru anii 2017-2020.
Raportori: E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului
07. Cu privire la executarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2018.
Raportor:E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului
08. Cu privire la unele modificări în Programul raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019.
Raportor: E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului
09. Cu privire la includerea unei porţiuni de drum în programul drumuri bune pentru Moldova 2019.
Raportor: E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului
10. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia nr. 05-06 din 04.12.2018 privind ”Planul local de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021”.
Raportor: E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului
11. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.
Raportor: V. Sandul, vicepreşedintele raionului
12. Cu privire la transmiterea unei unităţi de transport .
Raportor:V. Sandul, vicepreşedintele raionului
13. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în instituţiile de profil din teritoriul raionului Dubăsari.
Raportori: L. Brăducean, şef Direcţie învăţămînt general
14. Cu privire la reorganizarea Gimnaziului Marcăuţi în filiale ale şcolilor de circumscripţie.
Raportor:Larisa Brăducean, şef Direcţie învăţămînt general
15. Cu privire la reorganizarea Gimnaziului Pohrebea în filiale ale şcolilor de circumscripţie.
Raportor:Larisa Brăducean, şef Direcţie învăţămînt general
16. Cu privire la gestionarea eficientă a fondului funciar din raion şi măsurile întreprinse în vederea organizării reglementării regimului proprietăţii funciare.
Raportor:S.Guvir, şef Direcţie agricultură şi cadastru
17. Cu privire la rezultatele activităţii şcolii sportive în anul 2018 şi sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2019.
Raportor: V. Nagalisov, director Şcoala sportivă raională
18. Cu privire la rezultatele activităţiie conomico-financiare a ÎM „COCT - Prietenia” în anul 2018 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2019.
Raportor: N. Torpan, administrator ÎM „COCT Prietenia”
A.Stasiev, contabil şef ÎM „COCT Prietenia”
19. Cu privire la rezultatele activităţii economico-financiare a ÎM „Centrul stomatologic Dubăsari” în anul 2018 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2019 în vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului.
Raportor: S. Ţanga, administrator ÎM „ Centrul stomatologic Dubăsari”
20. Cu privire la rezultatele activităţii economici-financiare a IMSP CS Dubăsari în anul 2018 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2019 în vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului şi realizării programelor raionale în domeniul sănătăţii.
Raportor: A. Vinari, şef IMSP CS Dubăsari
21. Cu privire la aprobarea tarifierii şefului IMSP CS Dubăsari.
Raportor: Gr.Policinschi, preşedintele raionului
22. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr. 06-09 din 19.12.2018 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în lectura II”.
Raportor: L. Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe
23. Cu privire la reglementarea procesului de examinare a cererilor parvenite de la victimele reabilitate ale represiunilor politice.
Raportor: M. Jimbei, Vicepreşedintele raionului
24. Cu privire la examinarea raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2017.
Raportor: S. Grigoriev, secretarul Consiliului raional
25. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil
Raportor: A.Reul, şef Secţia administrativ-militară Dubăsari
26. Cu privire la acceptul de a transmite în gestiune a unor bunuri
Raportor: M. Perciuleac, şef Direcţie cultură şi turism
27. Cu privire la concedierea vicepreşedintelui raionului.
Raportor: Gr.Policinschi, Preşedintele raionului.    
Deciziile aprobate le puteţi descărca accesînd rubrica transparenţa decizională de pe pagina oficială www.dubasari.md. 


Tatiana GHERB,
Specialist principal relații cu publicul

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Ședința ordinară a Consiliului Raional Dubăsari din data de 22 martie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta