Harta site-ului
Ajutor
Ședința extraordinară a Consiliului raional Dubăsari din 25 mai 2020
Ședința extraordinară a Consiliului raional Dubăsari din 25 mai 2020

În conformitate cu art. 45 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală și a Dispoziției președintelui raionului nr.65-n din 20.05.2020, la data de 25 mai curent, Consiliul raional Dubăsari s-a convocat în ședință extraordinară, care s-a desfășurat în incinta Casei raionale de cultură din satul Coșnița, fiind asigurate toate normele de protecție și siguranță epidemiologică.
Conform Dispoziției președintelui pe ordinea de zi au fost incluse spre examinare 11 proiecte de decizii, ulterior în cadrul ședinței, fiind inclusă adăugător spre examinare, încă o chestiune, drept urmare a apariției necesității soluționării problemei ce vizează libera circulație a cetățenilor raionului Dubăsari, platoul Cocieri. În rezultatul examinării proiectelor de decizii propuse de către Consiliul raional spre examinare, au fost aprobate 9 chestiuni. Astfel chestiunile examinate și aprobate sunt:
1. Cu privire la demolarea unui bun imobil.
    Raportor: S.Grigoriev, vicepreşedintele raionului
2. 
Cu privire la rezultatele activităţii ÎM COCT ,,Prietenia” în anul 2019 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2020
    Raportor: A.Stasev, contabil-şef IM COCT ,,Prietenia”
3. 
Cu privire la corelarea bugetului
    Raportor: L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
4. Cu privire la activitatea IP “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” pentru anul 2019 şi
    sarcinile prioritare pentru anul 2020.
    Raportor: G.Sandu, administrator IP IARD
5. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr.1/11 din 20.03.2020 ,,Cu
    privire la executarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale
    de interes raional în anul 2019 şi operarea unor modificări în Programul pe anul 2020”
    Raportor: E.Nicolaev, şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului
6. 
Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat a Deciziei Consiliului
    raional nr. 1/21 din 20.03.20 ,,Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului
    raional nr.05-20 din 26.12.2019„Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020  în
    lectura a doua”
   Raportor: M.Jimbei, secretarul Consiliului raional
7. Cu privire la transmiterea documentaţiei de proiectare
    Raportor: E.Nicolaev, şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului
8. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr.5/5 din 26.12.2019 ,,Cu privire
    la stabilirea indemnizației consilierilor raionali”
    Raportor: M.Jimbei, Secretarul Consiliului raional
9. Cu privire la situația creată în platoul Cocieri în perioada Pandemiei COVID-19
    Raportor: N.Gazea, consilier raional
Astfel, în rezultatul examinării și dezbaterilor de către consilierii raionali, nu au acumulat numărul necesar de voturi și nu au fost aprobate următoarele proiecte de decizii de pe ordinea de zi:
1. Cu privire la expunerea la licitaţie de vânzare a Casei de odihnă a Consiliului raional
    Raportor: G.Filipov, preşedintele raionului
2. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 02-02 din 07.11.2019 ,,Cu
    privire la instituirea comisiilor consultative de specialitate”
    Raportor: G.Filipov, preşedintele raionului
3. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr.5/6 din 26.12.2019 ,,Cu
    privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din
    subordinea Consiliului raional”
    Raportor: G.Berzan, şef Secţie juridică şi resurse umane
La ședință au participat 26 de consilieri din 27. Totodată, acestora le-au fost înmânate legitimațiile de consilieri ai Consiliului raional Dubăsari. Ședința dată a fost prezidată de dna Vera SEMIONOV, aleasă președinte al ședinței.
Deciziile aprobate în cadrul ședinței vor fi publicate pe pagina web a raionului www.dubasari.md  la rubrica Acte normative, Deciziile Consiliului raional.

 
Tatiana GHERB,
Specialist superior

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința extraordinară a Consiliului raional Dubăsari din 25 mai 2020 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta