Harta site-ului
Ajutor
Ședința de lansare a proiectului cu titlul ,,O mână întinsă pentru o viață schimbată”
Ședința de lansare a proiectului cu titlul ,,O mână întinsă pentru o viață schimbată”

,,O lume mai bună pentru fiecare copil și familie” 

Pentru Serviciul de asistență psihopedagogică data de 18.09.2018 are o semnificație specială, prin faptul că a avut loc ședința de lansare a proiectului ,,O mână întinsă  pentru o viață schimbată” implementat în  parteneriat cu A.O.  ,,Viitorul” LT Coșnița,  prin intermediul programului de granturi mici, desfășurat în cadrul proiectului “Dezvoltarea serviciilor sociale in Republica Moldova 2017-2019 ”, realizat de către Caritas, Cehia în parteneriat cu People in Need, Moldova cu suportul financiar al Agenției Cehe de Dezvoltare. Pentru activitatea dată au fost propuse următoarele obiective: Dezvoltarea unui parteneriat durabil între școală – părinte - SAP; Informarea despre scopul și impactul proiectului; Consolidarea  cooperării între parteneri – beneficiari prin implicare și motivare pentru realizarea cu succes a proiectului propus.  
La eveniment au fost invitați: partenerii proiectului,  dna Maria Jimbei, vicepreședintele raionului pe probleme  sociale, dna  Larisa Braducean, șef Direcție învățământ general, dna Lilia Zolotcov, președintele A.O ,,Viitorul”- care au venit cu cuvânt de deschidere, încurajare, susținere și colaborare; managerii instituțiilor de pe teritoriul com. Coșnița, educatori, cadre didactice  de sprijin, părinți – care au venit cu idei pentru activitățile din cadrul proiectului, au recunoscut și conștientizat necesitatea implicării și contribuția fiecărui la realizarea cu succes a proiectului dat. 
Scopul  proiectului: Dotarea unei săli din cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică, cu sediul în incinta LT,,Ion Creangă”, com. Coșnița, care să ofere servicii specializate pentru copiii și familiile  aflate în dificultate  din comunitate  și vecinătate, asigurând  dezvoltarea unei interacțiuni calitative  între copil - părinte –școală. Ne propunem în cadrul proiectului să realizăm următoarele activități:
1. Oferirea de servicii specializate prin: a) activități  recuperatorii logopedice pentru 17 copii cu cerințe educaționale speciale care studiază în liceu; suport logopedic prin recomandări  pentru părinții acestor copii; b) consiliere psihologică  individuală și de grup a  383 copii din grupul de risc; c) consiliere psihologică a cel puțin  60 % din părinții acestor copii. 
2.Campanie de informare și conștientizare privind riscurile la care sunt supuși copiii în situații de risc: a) sesiuni de informare de grup, adresate cadrelor didactice,  din 3 instituții; b) sesiuni de informare de grup adresate părinților/ tutorilor/membrilor familiilor copiilor în situații de risc; c) informare publică/sensibilizare  prin publicarea de articole în mass-media raională.
 3. Sesiuni de formare/școlarizare cu:  a) elevii -acestea au ca obiectiv facilitarea relațiilor interpersonale dintre copiii în situații de risc și integrarea lor socio - educațională  prin antrenarea în activități creative, colective, derulate într-o atmosferă care încurajează comunicarea prin joc, socializare și creștere a stimei de sine; b) cu  părinții – desfășurarea sesiunilor de educație parentală  privind rolul și responsabilitățile  părinților  în procesul creșterii și educației copiilor.
Astfel tindem să consolidăm capacitatea părinților, formarea de atitudini corespunzătoare rolurilor lor sociale, ameliorarea comportamentelor de risc prin depășirea dificultăților în familiile lor. Creșterea cu 20% a implicării în parcursul educațional al copiilor din grupul țintă pentru 120 de părinți/tutori/membri ai familiilor. Pentru relații durabile cu părinții  în viitor, avem  ca obiectiv implicarea acestora  în calitate de voluntari în diferite activități  cu copiii ( jocuri, evenimente extracurriculare).                       
                                                                                                                                                                                                                         Tatiana LUNGU,
șef Serviciul de asistență psihopedagogică

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința de lansare a proiectului cu titlul ,,O mână întinsă pentru o viață schimbată” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta