Harta site-ului
Ajutor
Ședința cu managerii școlari și reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
Ședința cu managerii școlari și reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

La data de 03 mai 2018 în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă” Coșnița a avut loc ședința cu manegerii școlari la care a participat și dna CEAPA Valentina, consultant principal la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Scopul vizitei în raionul Dubăsari a doamnei Ceapa Valentina a fost evaluarea punerii în aplicare a documentelor de debirocratizare de către Direcția învățământ general și instituțiile de învățământ din raion. S-a menționat că schimbările ce au loc în prezent sunt rezultatul aprobării Codului Educației în anul 2014. Implementarea acestuia necesită încă multe reforme în învățământ, astfel MECC elaborează careva documente care trebuie să fie în ajutorul cadrelor de conducere. În cadrul ședinței s-au discutat documentele aprobate de MECC precum Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general, Instrucțiunia privind evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor din învățământul primar și secundar.
Dna BRADUCEAN Larisa, șef Direcție învățământ general, a prezentat Raportul DÎG privind acțiunile întreprinse în vederea informării, monitorizării și asistenței în vederea punerii în aplicare a documentelor aprobate de MECC. S-au reamintit ordinele / scrisorile  emise de DÎG în vederea debirocratizării  documentației școlare, a adus la  cunoștință rezultatele inspecției tematice efectuată de către colaboratorii DÎG în perioada 05 – 13 martie 2018.
La întrebarea privind experiențe manageriale de ajustare a cerințelor față de documentația școlară, în conformitate cu Nomenclatorul, au luat cuvânt mai mulți manageri școlari, enumerând acțiunile întreprinse în instituțiile de învățământ cu privire la respectarea ordinelor MECC, au expus mesajele cadrelor didactice cu privire la unele neclarități întâlnite în procesul de implementare a anexelor din Nomenclatorul aprobat de MECC.
Managerii școlari au lucrat în ateliere pentru indentificarea și formularea clară a unor propuneri de completare/ modificare a documentelor privind eficientizarea și debirocratizarea în învățământul general. Toate propunerile au fost ascultate, analizate și înaintate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
După ședință dna consultant principal MECC a avut o întrevedere cu colectivele pedagogice din LT „Ion Creangă” Coșnița și Liceul Teoretic Doroțcaia unde la fel au fost ascultate părerile cadrelor didactice care nemijlocit lucrează cu documentele școlare. Concluzia acestora este că dacă anii precedenți în Portofoliile cadrelor didactice/ dirigintelui fiecare se străduia câtă mai multă informație să pună (după cum credea că ar trebui să fie, după cum găsea în internet sau cum i-a spus cineva la cursurile de perfecționare) acum este o logică și o sistematizare concretă a documentației școlare.
Aducem sincere mulțumiri dnei consultant principal al MECC, CEAPA Valentina, pentru colaborare și pentru faptul că a făcut lumină în multe lucruri ce păreau neclare atât pentru managerii școlari, cât și pentru cadrele didactice din raion. Mulțumim și administrației LT „Ion Creangă” Coșnița pentru condițiile foarte bune, create pentru desfășurarea ședinței, pentru ajutorul și susținerea ce o avem permanent.
 

Svetlana ISAICUL,
Direcția învățământ general

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința cu managerii școlari și reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta