Harta site-ului
Ajutor
Ședința Consiliului raional Dubăsari – un nou succes în activitate
Ședința Consiliului raional Dubăsari – un nou succes în activitate

Desfășurarea ședințelor Consiliului raional reprezintă un succes pentru buna activitate a întregului Consiliu. În această ordine de idei, de către consilierii raionali, au fost aprobate cele 10 proiecte de decizii înaintate spre aprobare cu votarea practic unanimă a acestora.
Unul dintre cele mai importante proiecte de decizii, cu un impact de lungă durată pentru instituțiile publice din raionul Dubăsari, este decizia ”Cu privire la aprobarea Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021”.
Alte proiecte de decizii importante pentru dezvoltarea localităților raionului au fost modificarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2017 și aprobarea acestuia pentru anul 2018 cât și aprobarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019.
În cadrul ședinței aleșii locali au votat semnarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Dubăsari și Asociația obștească ”Operae Life”, Italia. Ca rezultat al acestui proiect, Consiliul raional beneficiază de investiții în valoare de 177.000,00 Euro din partea Asociației obștești ”Operae Life”, bani destinați Gimnaziului ”Anatol Codru” din s. Molovata Nouă pentru reparația acoperișului pardoselilor și ușilor sălilor de clasă; blocurilor sanitare. Consilierii raionali în unanimitate au menționat că proiectul dat va avea un impact de lungă durată pentru dezvoltarea domeniului social – educativ cât și un exemplu bun de urmat cu implicarea APL-urilor, ONG-urilor și băștinașilor de peste hotare.
Pentru îmbunătățirea și continuitatea activității Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Dubăsari” a fost aprobat noul Regulament de activitate al instituției, conform noilor prevederi legale.
În vederea prezentării rezultatelor vizitelor de lucru peste hotare a conducerii raionului și asigurarea transparenței activității Consiliului raional Dubăsari, de către Consilierii raionali a fost examinată decizia privind deplasările efectuate în perioada octombrie-noiembrie 2018. Aleșii locali au afirmat despre importanța și necesitatea efectuării vizitelor reciproce și a schimbului de experiență în UAT cu care Consiliul raional are încheiate acorduri de înfrățire și parteneriat, cât și a vizitelor de studiu a consilierilor raionali și a funcționarilor publici în diverse domenii de dezvoltare social-economică.
Pe ordinea de zi a ședinței, consilierii raionali printr-un dialog constructiv și productiv au examinat și votat 10 chestiuni,  și anume:
1.Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Dubăsari”. Raportor: S. Țanga, șef Centrul Stomatologic Dubăsari
2.Cu privire la semnarea acordului de colaborare dintre Consiliul raional Dubăsari și Asociația obștească ”Operae Life”, (Italia). Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului
3.Cu privire la acordarea unor împuterniciri de reprezentare a Consiliului raional Dubăsari pentru Secretarul Consiliului raional Dubăsari. Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului
4.Cu privire la deplasările efectuate de reprezentanții Consiliului raional Dubăsari. Raportor: Z. Ivanschi, Președintele Comisiei de specialitate pentru dezvoltarea sectorului asociativ, relaţii transfrontaliere şi mass-media
5.Cu privire la acceptul demolării unei construcții auxiliare din cadrul Gimnaziului Oxentea. Raportor: V. Tolstenco, Direcția învățământ general Dubăsari
6.Cu privire la aprobarea Planul local de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019 – 2021. Raportor: V. Sandul, Vicepreședintele raionului
7.Cu privire la aprobarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019. Raportor: V. Sandul, Vicepreședintele raionului
8.Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 08-04 din 21.12.2017 Cu privire la executarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2017 și aprobarea acestuia pentru anul 2018. Raportor: V. Sandul, Vicepreședintele raionului
9.Cu privire la Programul de recrutare a tinerilor din raion. Raportor: A. Reul, șef Secție administrativ-militară
10.Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.08-10 din 21.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în lectura a doua”. Raportor: L. Cazac, șef Direcție economie, buget și finanțe.
Pe durata ședinței de lucru consilierii raionali au demonstrat unitate și dorință de a promova și în continuare lucrurile frumoase în interesul și susținerea locuitorilor din raionul Dubăsari.
La ședința din data de 04 decembrie curent, au participat 24 de consilieri din totalul de 27 aleși locali, primari ai satelor şi comunelor din raion, şefii subdiviziunilor Consiliului raional, reprezentantul Oficiului Cancelariei de Stat în teritoriu cât și cetățeni din localitățile raionului.
Toate Deciziile Consiliului raional pot fi accesate din rubrica Acte normative, deciziile Consiliului raional, www.dubasari.md.
Alexandra VATAV,
specialist principal în probleme resurse umane

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința Consiliului raional Dubăsari – un nou succes în activitate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta